зробити стартовою додати в обране


Архів новин

Версія для друку

28 Грудня 2009
Правительство утвердило новый порядок предоставления жилья семьям погибших на производстве шахтеров
Вступило в действие постановление Кабинета Министров Украины о порядке предоставления жилья членам семей шахтеров, погибших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, и в соответствии с законодательством, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Данное постановление принято во исполнение ст. 6 Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда». Документ опубликован 26 декабря т.г. в газете «Урядовый курьер».

В угольной отрасли этот порядок распространяется на семьи работников предприятий по добыче угля, шахтостроительного комплекса, государственных военизированных аварийно–спасательных служб, которые были задействованы на подземных работах полный рабочий день и имели право на получение пенсии по возрасту на льготных условиях по Списку №1.

Согласно постановлению, решение о покупке жилья (на первичном или вторичном рынке) выносят органы местного самоуправления по результатам открытых торгов. Также в их обязанности входит осмотр жилищных условий семьи погибшего шахтера и определение потребности в средствах для приобретения жилья.

Стоимость 1 кв. м общей площади предоставляемого жилья должна быть самой низкой среди всех предложенных участниками торгов, но не выше опосредованной стоимости его строительства, определенной Минрегионстроем.

Предоставляем Вам текст документа в полном объеме (языком оригинала).

ПОРЯДОКнадання житла членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

1. Цей Порядок визначає механізм надання житла за рахунок коштів державного бюджету членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов (далі — члени сімей загиблих шахтарів).
Дія цього Порядку поширюється на членів сімей працівників, які видобували вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які були зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості — за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2. Для отримання житла за рахунок коштів державного бюджету члени сім’ї загиблого шахтаря подають до органу місцевого самоврядування, на території якого проживає сім’я загиблого шахтаря, заяву, до якої додаються такі документи:
1) копії паспортів;
2) довідка про склад сім’ї;
3) для членів сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві:
акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1, зазначеною у додатку 3 до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2337);
акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н-5, зазначеною у додатку 2 до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2337);
4) для членів сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок професійного захворювання:
акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4, зазначеного у додатку 15 до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2337);
картка обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5, зазначеною у додатку 5 до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2337);
висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом за формою, що затверджується МОЗ;
5) нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть потерпілого;
6) довідка, яка підтверджує, що шахтар разом із членами його сім’ї або одноосібно перебував до нещасного випадку або професійного захворювання, що спричинили смерть, на квартирному обліку за місцем проживання або роботи.

3. Органи місцевого самоврядування:
складають та узагальнюють списки членів сімей загиблих шахтарів, що подали заяву на отримання житла за рахунок коштів державного бюджету;
здійснюють обстеження житлових умов сім’ї загиблого шахтаря;
визначають та узагальнюють потребу у коштах для придбання житла з урахуванням розміру житлової площі, право на отримання якої мав загиблий шахтар відповідно до законодавства, та подають для затвердження Мінфіну необхідні фінансово-економічні розрахунки, погоджені Мінрегіонбудом, для врахування їх під час формування видатків державного бюджету.

4. Рішення про придбання житла (на первинному або вторинному ринку) приймають органи місцевого самоврядування за результатами відкритих торгів.
Придбання житла здійснюється відповідно до законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти виходячи з норм житлової площі, визначеної для житла другої категорії ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення”.
При цьому вартість 1 кв. метра загальної площі житла, яке придбавається на первинному і вторинному ринках, повинна бути найнижчою серед тих, що запропоновані учасниками торгів, але не вища за опосередковану вартість його спорудження, визначену Мінрегіонбудом.

Під час визначення загальної вартості придбаного житла враховуються витрати з будівництва житлового будинку, улаштування внутрішньомайданчикових інженерних мереж та споруд і благоустрою, а також витрати з переоформлення права власності та сплати передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).