зробити стартовою додати в обране


Про Профспілку

Профспілка працівників вугільної промисловості України (далі Профспілка) заснована Всеукраїнською установчою конференцією 1 березня 1991 року, в якості масової, добровільної, самоврядної, неприбуткової громадської організації, що об'єднує працівників, пов'язаних спільними інтересами за характером їх діяльності в організаціях, установах і на підприємствах вугільної промисловості, інших секторах економіки, а також студентів і учнів профільних навчальних закладів, пенсіонерів, непрацюючих інвалідів, які визнають Статут Профспілки і сплачують членські профспілкові внески.

За результатами легалізації, проведеної Міністерством юстиції України відповідно до чинного законодавства, Профспілка має статус всеукраїнської профспілки, про що свідчить слово «Україна» в повній назві Профспілки, що є невід’ємною ознакою і може використовуватися лише організаціями Профспілки.

Відповідно до Статуту Профспілки поряд з повною назвою визначена скорочена назва Профспілки - ППВПУ або Уквуглепрофспілка.

Профспілка має свою символіку: прапор та емблему, які реєструються відповідно до законодавства України, а також власні нагороди та заохочення, Положення про які затверджуються Пленумом ЦК Профспілки.

Прапор та емблема Профспілки глибоко символічні: чорний колір символізує вугілля, зелений - життя, червоний - боротьбу Профспілки за права та інтереси трудящих, схрещені молотки золотистого кольору на прапорі - це міжнародний символ шахтарської праці та солідарності.

Мета Профспілки - здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

Керівництво Профспілки:

Зимін Андрій Олександрович — голова Профспілки працівників вугільної промисловості України

Виборні органи Профспілки:

1. З’їзд Профспілки (вищий орган), який скликається один раз на п’ять років.

2. Центральний комітет Профспілки (ЦК Профспілки) – керівний виборний орган Профспілки в період між з’їздами і підзвітний їм.

3. Президія ЦК Профспілки - виконавчий виборний орган Профспілки, що здійснює оперативне керівництво організаційними ланками Профспілки та приймає рішення про скликання пленумів ЦК Профспілки, проведення інших заходів згідно мети та завдань Профспілки.

Станом на 1.01.2019 року кількісний склад членів Профспілки складає 68,7 відсотків від загальної чисельності працівників вугільної промисловості, з них понад 38,6 відсотків молодь до 35 років.

Організаційні ланки Профспілки перебувають в 9 областях України: Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Кіровоградській, Київській, Одеській, Харківській. Вони об'єднують працівників вуглевидобувних шахт, вугільних розрізів, машинобудівних заводів, ремонтно-механічних заводів, збагачувальних фабрик, інших організацій та установ.

За структурою Профспілка складається з трьох ланок:

  • первинні організації Профспілки, які діють на підприємствах, в організаціях, установах і навчальних закладах; керівний виборний орган – профспілковий комітет (профком)
  • територіальні організації Профспілки, які створюються за територіально виробничим принципом в шахтарських регіонах і об'єднують первинні організації Профспілки згідно з затвердженим в установленому Статутом Реєстром організацій Профспілки; керівний виборний орган - територіальний комітет (терком)

  • всеукраїнська організація – Профспілка, яка об’єднує територіальні організації та первинні організації Профспілки і веде Реєстр територіальних і первинних організацій Профспілки; керівний виборний орган - Центральний комітет Профспілки (ЦК Профспілки)

Профспілка входить як всеукраїнська членська організація до Федерації профспілок України (ФПУ) та до Глобального союзу IndustriALL, який представляє інтереси 50 мільйонів працівників із 140 країн світу, зайнятих у гірничодобувній, енергетичній та переробних галузях, і є одною з сил руху глобальної солідарності, який веде боротьбу за кращі умови праці та права профспілок у всьому світі. Профспілка діє у відповідності до Конституції України, норм міжнародного права, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законів і нормативно –правових актів України та Статуту Профспілки.

Профспілка незалежна у своїй діяльності від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців і їх об'єднань, політичних партій та інших громадських організацій, їм непідзвітна, непідконтрольна і співпрацює з ними на рівноправних засадах, що й задекларовано в пункті 1.4. Статуту Профспілки.

Дії Профспілки спрямовані в першу чергу на створення економічних, законодавчих та організаційних передумов для підвищення рівня бюджетного фінансування галузі, забезпечення фактичного зростання заробітної плати та своєчасної її виплати, на поліпшення стану охорони праці і зниження рівня захворюваності, на збереження і створення нових робочих місць , соціальну захищеність членів Профспілки.

Профспілка представлена в Колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Галузевій тристоронній соціально-економічній раді, Спільному представницькому органі об’єднань профспілок України, Правлінні Фонду соціального страхування України, Громадській Раді при Міненерговугілля України та інші, а також є засновником Професійного недержавного пенсійного Фонду «Шахтар».

Завдяки діям Профспілки щодо внесення соціальних гарантій до Галузевої угоди, для підприємств галузі встановлена мінімальна галузева гарантія в оплаті праці для всіх підприємств галузі, які знаходяться у сфері дії Угоди, збільшений до 3% обсяг коштів від реалізації вугілля на придбання засобів індивідуального захисту; встановлена норма 5,9 тонн пільгового побутового вугілля на житлове приміщення (квартиру); збільшений до 06 % від фонду оплати праці підприємств обсяг перерахувань профспілковим організаціям коштів на культурно-масову і фізкультурно-оздоровчу роботу, введені відповідні обмеження на застосування нестандартних трудових відносин, тощо.

Послідовними, конструктивними діями Профспілки і акціями протесту вдалося: підвищити пенсії шахтарям, створити Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, який проводить виплати за регресними позовами та по одноразовим виплатам.

Голова Профспілки Віктор Турманов був народним депутатом України чотирьох скликань. Ним особисто або за його участю було подано та прийнято понад 40 законопроектів, спрямованих на поліпшення соціально-економічних гарантій трудящих вугільної промисловості. У тому числі неодноразово продовжувався мораторій на банкрутство державних вугільних підприємств; а 2 вересня 2008 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці», ініційований Віктором Турмановим, прийняття якого наполегливо домагалася Укрвуглепрофспілка. Даний Закон України дозволив в рази підняти мінімальний рівень пенсій шахтарів, підвищити тарифні ставки, впроваджувати компенсації за електроенергію, газ та опалення для тих, хто не отримує побутове паливо, пільги на придбання житла та навчання за гірничими спеціальностями та інше.

За 28 років існування Профспілки Центральний комітет, теркоми, профкоми підприємств організували та очолили 12 загальногалузевих попереджувальних страйків, і тільки за останні 5 років (2013-2018роки) було проведено 72 масові шахтарські акцій протесту, в тому числі11 акцій і у формі пікетування резиденцій владних структур в м. Києві, чим довели свою здатність об'єднувати зусилля профспілкових організацій і членів Профспілки всіх вугільних регіонів України у виборюванні соціально-трудових прав та інтересів трудящих. Профспілкові комітети на місцях організували серію локальних акцій протесту у формі страйків, голодувань, піших походів, пікетувань регіональних органів влади.

ЦК Профспілки послідовно здійснює політику зміцнення колегіальності та відкритості у своїй діяльності, консолідації профспілкового руху України.

Офіційний сайт Профспілки працівників вугільної промисловості України - www.prupu.org

Адреса Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України:

  • 01001, м.Київ, Майдан Незалежності, 2, кім. 802
  • E-mail приймальні: prupukuiv@ukr.net (основний)