зробити стартовою додати в обране


Архів новин

Версія для друку

30 Листопада 2009
С 1 ноября 2009 года минимальные тарифные ставки работников угольной отрасли должны быть повышены на 94 грн. и рассчитываться из минимальной заработной платы в 744 грн. Министром углепрома В. Полтавцом подписан соответствующий приказ
С 1 ноября 2009 года на предприятиях угольной промышленности в соответствии с требованиями Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год» должен быть повышен минимальный уровень тарифных ставок работникам отрасли с 650 грн. до 744 грн.

Министр угольной промышленность Виктор Полтавец уже подписал соответствующий приказ № 530 «Про розробку заходів щодо переведення працівників вугледобувних підприємств на оплату праці за тарифними ставками, встановленими відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (полный текст приказа см. ниже).

Данное повышение должно существенно сказаться на уровне заработной платы трудящимся отрасли, и Профсоюз работников угольной промышленности Украины полностью поддерживает данное решение угольного министра.

Однако в приказе указано, что повышение должно происходить за счет дополнительных средств предприятий, а не бюджетных денег. То есть, существуют опасения, что при внедрении нового уровня тарифных ставок может быть нарушен порядок расчета тарифных ставок и должностных окладов на местах. Укруглепрофсоюз будет контролировать этот процесс и не допустит нарушения прав и интересов трудящихся.

Обо всех выявленных нарушениях Профсоюз угольщиков будет информировать широкую общественность, а также требовать от Кабмина применения самых жестких мер по установлению минимального уровня тарифных ставок на предприятиях угольной отрасли в соответствии с действующим законодательством.

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
(Мінвуглепром)
НАКАЗ
«24» листопада 2009 м. Київ №530

Про розробку заходів щодо переведення
працівників вугледобувних підприємств
на оплату праці за тарифними ставками,
встановленими відповідно до Закону
України «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет
України на 2009 рік»

Для забезпечення виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» в частині введення мінімальної заробітної плати з 1 листопада 2009 року

Н А К А З У Ю:

1. Створити комісію з розгляду та затвердження заходів, розроблених державними підприємствами з видобутку вугілля, щодо вишукування додаткових коштів, необхідних для підвищення тарифних ставок, встановлених виходячи із мінімальної заробітної плати, затвердженої Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (далі – Комісія) у складі:

Офіцеров С.П. – перший заступник Міністра – голова комісії;

Корзун А.В. – заступник Міністра;

Марушкевич І.М. – директор Департаменту фінансово-економічних питань;

Лесик Л.С. – начальник Управління бухгалтерського обліку, звітності та бюджетного фінансування;

Турманов В.І. – голова ЦК профспілки працівників вугільної промисловості України (за згодою);

Волинець М.Я. – голова Незалежної профспілки гірників України (за згодою);

Задорожний В.В. – заступник директора Департаменту фінансово-економічних питань – начальник відділу трудових відносин та формування політики оплати праці – секретар Комісії.

2. Генеральним директорам державних підприємств з видобутку вугілля та директорам шахт, що належать до сфери управління Мінвуглепрому та щодо яких Міністерство здійснює корпоративне управління, під особисту відповідальність:

2.1. Забезпечити до 26 листопада 2009 року, за участю профспілок і трудового колективу, розробку та впровадження заходів щодо вишукування додаткових коштів для встановлення з 1 листопада 2009 року тарифних ставок та посадових окладів, розрахованих виходячи із мінімальної заробітної плати у розмірі 744 грн. та надати їх Департаменту фінансово-економічних питань.

2.2. Під час розробки заходів передбачити міри щодо

- встановлення раціонального режиму роботи підприємства, його структурних підрозділів, дільниць та окремих бригад (з урахуванням їх чисельності);

- упорядкування чисельності працівників підприємств ДП, зокрема, чисельності робітників на допоміжних процесах вуглевидобутку, у тому числі робітників на поверхні шахт, та керівників, фахівців і службовців;

- суттєвого зменшення оплати важко контрольованих робіт;

- заборони використання працівників основних професій (гірників очисного вибою, прохідників) на сторонніх роботах;

- постійного дотримання затверджених графіків надання працівникам відпусток і графіків виходів на роботу.

2.3. Забезпечити у листопаді 2009 року впровадження заходів щодо вишукування додаткових коштів, необхідних для переведення всіх працівників підприємства на оплату праці за тарифними ставками та посадовими окладами, розрахованими виходячи із мінімальної заробітної плати у розмірі 744 грн., із застосуванням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) відповідно до Галузевої угоди між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об’єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості.

2.4. Постійно запроваджувати необхідні заходи для унеможливлення виникнення заборгованості із заробітної плати.

3. Комісії до 28 листопада узагальнити розрахунки, проведені державними підприємствами з видобутку вугілля, додаткових коштів, необхідних для підвищення тарифних ставок та посадових окладів відповідно до мінімальної заробітної плати, передбаченої Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», та надати Міністрові на розгляд інформацію щодо наявності джерел підвищення тарифних ставок і посадових окладів у листопаді-грудні 2009 року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Офіцерова С.П.

Мiнiстр В.Полтавець