зробити стартовою додати в обране


Архів новин

Версія для друку

10 Серпня 2009
Договірні зобов'язання стануть законом

Федерація профспілок України налагодила потужну і конструктивну роботу з урядом, зокрема, бере участь у щотижневих засіданнях урядових комітетів та Кабінету Міністрів України. Цей важливий інструмент представництва дає можливість профспілкам вносити пропозиції, які надходять від профспілок, трудових колективів та обстоювати позицію ФПУ під час розгляду питань, які прямо, або опосередковано зачіпають інтереси спілчан, права найманих працівників. Навіть, якщо питання безпосередньо не торкаються регулювання трудової сфери, важливо мати можливість висловити свою точку зору, бо це зрештою дасть змогу розширити сферу профспілкового впливу з метою захисту прав та інтересів громадян.

Прикладом ефективності такої роботи стали нещодавні пропозиції профспілок щодо Закону України «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про природні монополії», повідомляє медіа-центр ФПУ. Йдеться про підприємства, які виробляють в Україні понад 30 відсотків послуг чи продукції (Укртелеком, Укрзалізниця, «Нафтогаз»). У будь-якій країні світу держава урегульовує ціни і тарифи, які встановлюють енергопостачальні компанії, надавачі житлово-комунальних послуг. В Україні з цією метою створено спеціальні структури, що входять до системи органів виконавчої влади, такі як Національна комісія регулювання енергетики та Національна комісія регулювання зв'язку. Безперечно, приймають рішення, виходячи з критеріїв економічного обґрунтування доцільності їхнього підвищення, вивчаючи існуючі в природних монополіях проблеми, їхні пропозиції щодо встановлення цін і тарифів, як для населення, так і для промислових споживачів. Та оскільки монополії є державними структурами, національні комісії є також державними установами, у рішеннях може превалювати державницький інтерес з точки зору необхідності підвищення ціни на газ чи електроенергію, з огляду, наприклад, на те, що є проблеми з наповненням державного бюджету чи то незбалансованість фінансових планів на монопольних підприємствах. Отже права споживачів можуть займати другорядне місце, може не враховуватися спроможність людей сплачувати тарифи і послуги за такими цінами. За невиправдано високої ціни товаровиробники також можуть потрапити у скрутне становище: доведеться збільшити собівартість продукції і втратити конкурентоспроможність на внутрішньому чи на зовнішньому ринках.

Тому, виходячи з того, що має дотримуватися баланс інтересів надавачів послуг і споживачів, Федерація профспілок України ініціювала внесення змін до статті 9 Закону України «Про природні монополії», доповнити Закон словами про необхідність проведення Національними Комісіями обов'язкових консультацій з всеукраїнськими професійними спілками, їх об'єднаннями і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців перед прийняттям відповідних рішень. Це означає, що профспілки візьмуть під свій громадський суспільний контроль регулювання цін. Якщо цього не зробити, вони будуть встановлюватися лобістськими методами.

Треба сказати, що це не нова справа для профспілок. У нинішній Генеральній угоді і попередніх таких документах були виписані положення, згідно з яким пропозиції національних регуляторів щодо змін цін і тарифів розглядаються всеукраїнськими профспілками, і на засіданні Спільного представницького органу або дається згода, або виставляються певні застереження. Але це лише домовленості за Генеральною угодою, до того ж їхня дія завершується в 2009 році. Зміни до Закону були запропоновані з тим, щоб перевести договірні зобов'язання у площину законодавчого врегулювання,

Обговорення цього питання на урядовому комітеті виявило, що окрім прибічників, зокрема, головного розробника Закону – Міністерства економіки, профспілки мали і рішучих опонентів, які заперечували доцільність внесення таких доповнень. Зокрема, Міністерство фінансів заявило, що це не є справою профспілок, оскільки профспілки повинні захищати інтереси трудових колективів, а йдеться про населення. Та, очевидно, фахівці цього відомства не достатньо розібралися у законодавстві. Профспілки діють на підставі двох законів. Один з них «Про професійні спілки...», де профспілки дійсно захищають інтереси працівників у сфері застосування праці, а з іншого боку – профспілки є об'єднанням громадян і як громадські організації у відносинах з органами влади представляють їхні інтереси. У даному випадку представляють інтереси споживачів відповідної продукції та послуг.

Представники Міністерства житлово-комунального господарства, а також Асоціації міст і територіальних громад України. виступили проти участі в консультаціях роботодавців, мотивуючи тим, що у системі житлово-комунального господарства немає організацій роботодавців, з ким можна було би погоджувати і проводити консультації щодо рівнів тарифів на послуги підприємств ЖКХ. Це є свідченням нерозуміння сутності соціального діалогу, адже консультації проводяться не зі своєю організацією роботодавців, яка діє у цій сфері, і не зі своєю профспілкою. Цілком зрозуміло, що у цьому разі вони є організаціями, зацікавленими у підвищенні, кожен захищатиме «корпоративний» інтерес. Підвищення ціни означатиме збільшення їхнього прибутку. Послуги ж орієнтовані на інші категорії громадян, а тому консультації мають проводитися з представниками споживачів послуг, які є об'єктивними оцінювачами якості, кількості й адекватності (спроможності оплатити) ціни послуг за нинішніх заробітних платах, та розмірах соціальних виплат. У цьому полягає сутність консультації-діалогу.

У цьому є і головна сутність громадянського суспільства, яке контролює дії влади. Цілком очевидно, що профспілки, зокрема ФПУ, яка об'єднує понад 9 млн. громадян, та організації роботодавців, які діють практично у всіх секторах економіки, мають право брати участь у вироблені та внесенні пропозицій при прийнятті державних рішень. У цьому полягає прозорість і відкритість дій влади. Механізмом виступає соціальний діалог. У процесі обговорення знаходиться паритет як для держави, для бізнесу, так і для громадян. І увесь світ йде цим шляхом.

Після дискусії про законопроект шляхом голосування Уряд підтримав пропозицію Федерації профспілок щодо внесення змін до статті 9 Закону України «Про природні монополії». Цей законопроект буде подано до Верховної Ради у тій редакції, в якій запропонували профспілки. Це є перемога здорового глузду. Якщо ми розбудовуємо соціальну державу, то абсолютно необхідним є взаємодія влади з громадськістю. Профспілки виступають громадським контролером в обґрунтуванні тарифів, і це є великою допомогою громадськості у цілому.