зробити стартовою додати в обране


Архів новин

Версія для друку

22 Червня 2009
Стан виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки

Відповідно до Заключних положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки сторони один раз на півроку розглядають стан виконання Угоди на засіданні спільної робочої комісії Сторін. Такі підсумки станом на 1 квітня 2009 року були підведені у кінці травня цього року, тобто за 12 місяців з початку дії Генеральної угоди. До цього сторони розглядали підсумки виконання Генеральної угоди станом на 1 жовтня 2008 року, повідомляє департамент з питань економічного захисту апарату ФПУ.

Що ж змінилось за цей період?

Якщо говорити про кількісні показники, то можна відмітити, що кількість норм та положень Угоди, які виконані чи виконуються збільшилась з 59 відсотків до 65, а кількість пунктів, які не виконуються скоротилася з 6 до 4.

Якщо оцінювати виконання Генеральної угоди з точки зору інтересів працівників, то можна відмітити як позитивні так і негативні моменти, серед них безперечно позитивним є:

- залучення представників профспілок до перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених в процесі приватизації, в частині надання соціальних гарантій для працівників (на контролі знаходиться більше 3,4 тисяч таких договорів, кількість їх порушень значно зменшується), а також до погодження планів санації збиткових підприємств;

- профспілки більш активно стали вносити пропозиції щодо перенесення строків вивільнення працівників, тимчасового припинення або скасування заходів, пов'язаних з масовим їх вивільненням;

- у 2009 році Федерацією профспілок України передано вимоги Президенту України, народним депутатам, Кабінету Міністрів України, РНБО та НБУ щодо збереження робочих місць, своєчасної та повної виплати зарплати, недопущення зниження державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій та забезпечення фінансової стабільності в державі. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 N274-р затверджено план заходів на 2009 рік, спрямованих на реалізацію пропозицій всеукраїнських профспілок та профоб'єднань з питань стабілізації економіки та забезпечення соціального захисту працівників;

- Активною є позиція профспілок щодо повернення заборгованості із заробітної плати. Направлялась інформація щодо підприємств-порушників законодавства в сфері оплати праці Міністерству праці, Держнаглядпраці України, Урядовій комісії з питань повернення заборгованості з виплати зарплати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Практично щотижнево на засіданнях Уряду розглядаються питання погашення заборгованості із заробітної плати;

- реалізується норма щодо запровадження галузевими угодами скороченої тривалості робочого часу на одну годину на тиждень для осіб, які мають дітей віком до 14 років або дитину інваліда із збереженням розміру заробітної плати (Мінпаливенерно, Мінагрополітики, Міністерство охорони здоров'я, Мінпромполітики, Національне космічне агентство);

- активно працює норма щодо погодження з профспілковою Стороною рішень про зміну діючих тарифів і норм для населення на електроенергію, газ, послуги транспорту та зв'язку. Рішення щодо їх підвищення приймаються виважено, з урахуванням економічної ситуації у відповідній галузі і лише за умови забезпечення виконання на підприємствах галузі норм Генеральної угоди щодо оплати праці, зокрема щодо встановлення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду для працівників галузі у розмірі не менше 120 відсотків мінімальної заробітної плати;

- Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» передбачено виділення 14,7 млн. грн. на державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття вищої освіти.

Разом з тим, Сторони констатували невиконаними наступні положення Генеральної угоди:

- щодо встановлення з 1 січня 2009 року мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи (Державним бюджетом України на 2009 рік передбачено встановлення такої гарантії лише з 1 грудня 2009 року). При цьому вартісну величину прожиткового мінімуму «заморожено» на 2009 рік (669 грн.);

- не погашена у 2008 році заборгованість із заробітної плати, в І кварталі 2009 року вона збільшилась на 535 млн. грн. або на 45%;

- не виконується домовленість щодо збільшення чисельності працівників та членів їх сімей, що оздоровлюються в санаторно-курортних закладах. Через фінансові труднощі Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у 2009 році планує зменшити кількість путівок на 32,8 тисяч або на 11,8% проти у 2008 року;

- Кабінет Міністрів України не інформував Сторону профспілок про фактичну величину прожиткового мінімуму.

Викликає занепокоєння той факт, що по 29 нормах та положеннях Сторони не змогли визначити навіть спільні оцінки. Профспілки вважають їх не виконаними в повному обсязі.

Для прикладу:

- зобов'язання Сторони власників: «Забезпечувати своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності». Профспілки вважають зазначене зобов'язання таким, що не виконується, а Сторона власників – таким, що виконується частково. Лише на економічно активних підприємствах станом на 1 квітня ц.р. більше 500 тисяч працівників (біля 5% відсотків) мали заборгованість із заробітної плати.

- зобов'язання Кабінету Міністрів України: «Розробити за участю Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців, які є суб'єктами Угоди, і запровадити у 2008 році нормативи щодо забезпечення працівників в установленому законодавством порядку:

- лікувально-профілактичним харчуванням;

- молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами;

- газованою солоною водою;

- мийними та знешкоджувальними засобами.

Профспілки вважають зазначене зобов'язання не виконаним, а Сторона власників – таким, що виконується, незважаючи на те, що жоден із зазначених нормативів ще не затверджений.

Робоча комісія профспілок з ведення колективних переговорів та здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди при визначені тактики дій профспілок при підведенні підсумків Генеральної угоди поставила за мету не лише дати оцінку виконанню норм, положень та зобов'язань, а передусім визначити заходи, які б дозволили забезпечити повне виконання домовленостей. Представниками профспілок заздалегідь були підготовлені пропозиції щодо протокольних доручень органам державної виконавчої влади.

За підсумками переговорів Спільною робочою комісією сторін було прийнято 41 доручення, в тому числі по 8 з них виконавцями є представники профспілкової сторони. Для забезпечення виконання домовленостей Сторін та протокольних доручень направлені відповідні матеріали до Кабінету Міністрів України.