зробити стартовою додати в обране


Архів новин

Версія для друку

28 Червня 2024
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ. ЯКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВНЕСЕННЮ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ?
На «гарячу профспілкову лінію» звернулися з питанням: яка відповідальність за неподання відомостей для державної реєстрації, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру про зміну керівника/членів керівного органу або відомостей про таких осіб профспілкової організації та які можливі наслідки?

Зазвичай, профспілкова організація є окремою юридичною особою, яка набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону (ст.92 Цивільного кодексу України (далі –ЦКУ) .

Згідно зі ч.ч. 1, 4 ст. 89 ЦКУ юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), відкритого для загального ознайомлення. До Єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом.

Отже профспілкова організація має зареєструватися, як юридична особа, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV (далі – Закон про державну реєстрацію юридичних осіб) та внести відомості про керівника/членів керівного органу або відомостей про таких осіб до Єдиного державного реєстру для набуття цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до статті 35 Закону про державну реєстрацію юридичних осіб передбачена така відповідальність у сфері державної реєстрації:

1. Суб’єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

2. Шкода, заподіяна суб’єктами державної реєстрації, підлягає відшкодуванню на підставі судового рішення, що набрало законної сили, у встановленому законом порядку.

3. Засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, а також за відповідність перекладу тексту документів у випадках, визначених пунктом 1 частини першої статті 15 цього Закону про державну реєстрацію юридичних осіб.

4. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої зазначеним Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

Внесення особами, уповноваженими на вчинення дій, спрямованих на державну реєстрацію створеної юридичної особи або зміну учасників юридичної особи, до документів, що подаються для такої державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання або несвоєчасне подання особами, уповноваженими діяти від імені юридичної особи, державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу в розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ненадання юридичними особами - резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, та фізичними особами - резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, на запит юридичних осіб інформації, необхідної для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи, тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну або фізичну особу - резидента в розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Притягнення осіб до відповідальності за порушення, передбачені цією частиною Закону, здійснюється Міністерством юстиції України. Порядок притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.09. 2023 № 3258/5.

При цьому притягнення особи до відповідальності не звільняє її від обов'язку подання до Єдиного державного реєстру достовірної інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність та структуру власності.

5. Заявник несе відповідальність за відповідність копій документів в електронній формі оригіналам таких документів у паперовій формі.

Отже, виходячи з приписів ст. 35 Закону про державну реєстрацію юридичних осіб відповідальність за неподання відомостей для державної реєстрації, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру про зміну керівника/членів керівного органу або відомостей про таких осіб, не передбачена.

Однак, незважаючи на відсутність відповідальності за неподання відомостей, наслідком таких дій може бути визнання рішень керівника або керівного органу профспілки недійсними перед третіми особами.

Адже, відповідно до ч. 5 ст. 89 Цивільного кодексу України, зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Джерело:Департамент правового захисту апарату ФПУ