зробити стартовою додати в обране


Архів новин

Версія для друку

8 Лютого 2024
ІНФОРМАЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ВИТРЕБУВАННЯ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ У СТРАХУВАЛЬНИКІВ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЇХ УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛКАХ
У відповідь на звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Пенсійного фонду України щодо роз’яснення правових підстав витребування ПФ у страхувальників відомостей про участь застрахованих осіб в професійних спілках, з приводу чого до інституту Уповноваженого зверталась ФПУ.

ПФ повідомив, що підставою для обробки Пенсійним фондом України персональних даних, зокрема, про належність застрахованих осіб до професійних спілок, є необхідність виконання обов’язку, передбаченого Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

У листі ПФ до Уповноваженого зазначено:

«Склад, порядок ведення та використання даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - Державний реєстр) визначається Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464).

Джерела формування Державного реєстру визначені статтею 18 Закону № 2464, порядок використання відомостей - статтею 17 цього Закону, перелік відомостей, що вносяться до реєстру застрахованих осіб, що є складовою Державного реєстру - статтею 20 цього Закону.

Згідно з частиною першою статті 17 Закону № 2464 інформація з Державного реєстру використовується з додержанням вимог законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».

Відповідно до частини першої статті 12і Закону № 2464 Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру.

Абзацом четвертим частини другої статті 20 Закону № 2464 встановлено, що з метою обліку в електронній формі відомостей про трудову діяльність працівника страхувальник подає до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру відомості про працівника щодо переведення на іншу роботу (посаду), звільнення, поновлення на роботі, призупинення / поновлення дії трудового договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії, складення присяги, належності або неналежності осіб, які працюють, у тому числі підприємців, або забезпечують себе роботою самостійно, до професійних спілок та/або до осіб, які підлягають обов’язковим медичним оглядам.

Зміна до цих відомостей може вноситися за заявою застрахованої особи (частина шоста статті 20 Закону № 2464).

Разом з тим, листом ПФ поінформував про те, що для забезпечення виконання зазначеної норми Закону № 2464 на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України створено відповідні механізми, що дозволяють подати відомості про працівника, в тому числі і про належність до професійних спілок.

Граничні строки подання, відповідальність за неподання зазначених відомостей Законом № 2464 не передбачено.

Водночас зазначено, що Законом України «Про захист персональних даних» (далі - Закон № 2297) передбачено, що обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Перелік випадків щодо того, коли/ким може здійснюватися обробка персональних даних що, зокрема, стосуються членства в професійних спілках, встановлено статтею 7 Закону № 2297.

Згідно з пунктом 2 частини другої статті 7 Закону № 2297 заборона на обробку персональних даних, зокрема, про членство в професійних спілках не застосовується, якщо обробка персональних даних необхідна для здійснення прав та виконання обов'язків володільця у сфері трудових правовідносин відповідно до закону із забезпеченням відповідного захисту.

Підстави для обробки персональних даних передбачено у статті 11 Закону № 2297.

Наголошено, що згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних є лише однією з шести правових підстав для обробки персональних даних, передбачених статтею 11 Закону. За наявності підстав, визначених пунктами 2-6 частини першої статті 11 Закону, обробка персональних даних здійснюється без згоди суб’єкта персональних даних.

Зокрема, згідно з пунктами 2 та 5 частини першої статті 11 Закону підставами для обробки персональних даних є:

- дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;

- необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом.

Отже, ураховуючи зазначене підставою для обробки Пенсійним фондом України персональних даних, зокрема, про належність застрахованих осіб до професійних спілок, є необхідність виконання обов’язку, зокрема, передбаченого Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Як ми повідомляли раніше, за результатами розгляду звернення Федерації професійних спілок України до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з приводу недотримання органами Пенсійного фонду України прав громадян - членів профспілкових організацій на захист персональних даних Уповноважений у своєму листі до ФПУ повідомив:

«З метою контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних, керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 22, 23 Закону України «Про захист персональних даних», статтями 13, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» до Пенсійного фонду України надіслано запит щодо повідомлення правових підстав витребування у страхувальників подачі відомостей про участь застрахованих осіб в професійних спілках».

Щодо результатів розгляду зазначеного звернення Уповноважений повідомить ФПУ додатково.

Джерело: ФПУ