зробити стартовою додати в обране


Архів новин

Версія для друку

24 Січня 2024
СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК ВИСЛОВИВ ПРАВОВУ ПОЗИЦІЮ ЩОДО УРЯДОВОГО ПРОЄКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ
Спільний представницький орган об’єднань профспілок на своєму засіданні 22 січня ц.р.прийняв рішення про непідтримку урядового пректу Трудового кодексу та визначився щодо правової позиції запропонованого документу.


З цього питання доповів перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін.

Відзначаючи позитивний крок Мінекономіки стосовно розробки змін трудового законодавства, СПО об’єднань профспілок констатує необхідність суттєвого доопрацювання документу на тристоронній основі, зокрема, з використанням напрацювань у проєктах, які раніше вносились до Верховної Ради України (реєстр. №№ 1658, 2410-1 ).

Зазначений підхід обумовлений тим, що деякі норми законів та проєктів, технічно об’єднаних у проєкті Трудового кодексу, не кореспондуються між собою, відрізняються за змістом, термінологією, містять значну кількість суперечливих, неоднозначних та незрозумілих трактувань і формулювань, що є недопустимим. В окремих випадках відбувається скорочення рівня гарантій прав працівників, що не може бути підтримано, а також необґрунтовано скасовується державне правове регулювання цілих блоків правовідносин між роботодавцями та працівниками.

Крім того, проєкт Трудового кодексу містить правові прогалини щодо регулювання цілих секторів правовідносин. Зокрема, це стосується неврегульованості питань щодо гарантій діяльності профспілкових організацій та забезпечення їх прав роботодавцями, питань участі працівників в управлінні підприємствами, додаткових гарантій осіб з особливими фізичними, духовними або іншими потребами, особливостей регулювання трудових відносин відряджених працівників та інше.

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий поінформував членів СПО, що перед винесенням цього питання на їх розгляд, відбулись консультації з роботодавцями, які підтримали профспілкову позицію щодо необхідності суттєвого доопрацювання проєкту ТК на тристоронній основі.

Виходячи з результатів проведеної дискусії, СПО об’єднань профспілок прийняв рішення:

1. Не погоджувати проєкт Трудового кодексу України у запропонованій редакції, як такий, що не забезпечує реалізацію трудових прав і гарантій працівників, визначених Конституцією України, не враховує в повній мірі норми і стандарти міжнародних правових актів МОП і ЄС, та потребує суттєвого доопрацювання на тристоронній основі під патронатом МОП та із залученням фахівців провідних національних наукових і освітніх закладів, а також міжнародних експертів у сфері трудового права.

2. Направити Першому віце-прем’єр-міністру України – Міністру Ю.Свириденко, СПО сторони роботодавців попередні зауваження та пропозиції СПО об’єднань профспілок до проєкту Трудового кодексу, зазначивши про продовження опрацювання проєкту профспілковою стороною.

3. Беручи до уваги результати проведених 22.01.2024 двосторонніх консультацій між СПО об’єднань профспілок та СПО сторони роботодавців вважати за доцільне напрацювати та направити урядовій стороні спільну позицію щодо визначення концептуальних засад та потрібного терміну доопрацювання проєкту Трудового кодексу України.

4. Звернутися до Міжнародної організації праці, Міжнародної конфедерації профспілок і Європейської конфедерації профспілок з метою отримання технічної допомоги для України у доопрацюванні проекту Трудового кодексу України, у тому числі шляхом залучення їх експертів до цієї роботи.

5. Керівництву СПО об’єднань профспілок продовжити відстоювання прав та інтересів працівників і профспілок під час узгоджувальних процедур зі сторонами соціального діалогу щодо проєкту Трудового кодексу України на всіх етапах доопрацювання, посиливши представництво СПО об’єднань профспілок у складі відповідної робочої групи.


В роботі засідання СПО прийняв участь голова Профспілки працівників вугільної промисловості України Андрій Зимін.



Профспілка працівників вугільної промисловості України вважає, що прийняття запропонованого Міністерством економіки України проекту Трудового кодексу призведе до значного звуження конституційних прав і свобод людини та подальшого погіршення стану трудових відносин в Україні.

Тому, Укрвуглепрофспілка – підтримує загальні зауваження СПО об’єднань профспілок до проекту Трудового кодексу України.

Територіальним і первинним організаціям Профспілки необхідно розглянути зазначене питання та надати до ЦК Профспілки наявні пропозиції, зауваження та доповнення для подальшого їх направлення для врахування в роботі відповідної робочої групи ФПУ.

З попереднім правовим висновком СПО об'єдань профспілок щодо проєкту Трудового кодексу України можна ознайомитися за посиланням

За матеріалами ФПУ