зробити стартовою додати в обране


Архів новин

Версія для друку

21 Липня 2023
У ПАРЛАМЕНТІ ЗАРЕЄСТРОВАНО ПРОФСПІЛКОВИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ
За ініціативи профспілок України в Парламенті групою народних депутатів України зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця( реєстр № 9510).

Законопроектом передбачається, зокрема:

- зобов’язати роботодавця, у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата, сплатити працівникові пеню в розмірі та на умовах, визначених трудовим або колективним договором, але не менше облікової ставки Національного банку України у розрахунку на рік за кожен день затримки, та виплатити всю суму заборгованості із заробітної плати та суму компенсації відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати»;
- надати право працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів;
- забезпечити у разі банкрутства підприємства виплату працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат працівника за дванадцять місяців, що передують місяцю, в якому порушено справу про банкрутство чи припинено трудовий договір у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи. При цьому максимальний розмір компенсації не може перевищувати дванадцяти мінімальних заробітних плат станом на 1 січня відповідного року;
- включати до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування період, за який працівнику виплачено вищезазначену компенсацію заробітної плати, як період, за який сплачено єдиний внесок із виплаченої суми компенсації заробітної плати, та врахувати його при обчисленні страхового стажу для призначення пенсій та страхових допомог за рахунок коштів соціального страхування;
- функції з виплати працівнику компенсації заборгованої заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця покласти на Державну службу України з питань праці.

Джерелами покриття витрат, пов’язаних з реалізацією механізму діяльності гарантійної установи, пропонується визначити:

- частину єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), розмір якої визначатиметься Урядом в рамках рішення щодо розподілу ЄСВ за напрямками;
- кошти, отримані за штрафними санкціями по статті 265 Кодексу законів про працю;
- кошти, отримані в результаті застосування Держпраці права регресного стягнення з банкрута для відшкодування виплачених працівникам сум боргів;
- кошти, отримані від приватизації майна підприємств, працівникам яких заборговано заробітну плату;
- кошти фондів, які будуть формуватися для відновлення України, зокрема у трудовій сфері.

Прийняття законопроекту зробить економічно невигідним для роботодавця затримувати зарплату, створить умови для скорочення обсягів наявної заборгованості з її виплати, підвищить рівень економічного захисту працівника у випадку невчасної оплати праці, а також забезпечить створення механізму компенсації заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця.

Крім того, реалізація запропонованих норм сприятиме наближенню законодавства України до європейського права та виконанню завдань, визначених Європейською Комісією у Аналітичному звіті про рівень наближення законодавства України до актуального права ЄС.

За матеріалами ФПУ