зробити стартовою додати в обране


Архів новин

Версія для друку

7 Квітня 2009
Постановление Кабинета Министров Украины № 281 – частичное выполнение требований Укруглепрофсоюза в части бюджетного финансирования предприятий угольной отрасли

Профсоюз работников угольной промышленности Украины сразу после принятия Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год» стал требовать пересмотра тех его положений, которые касаются вопросов финансирования угольной отрасли. Профсоюз доказывал на всех уровнях, что установленные в законе размеры выделения средств на нужды отрасли и, в первую очередь, на господдержку на себестоимость недопустимо малы. Приняв 281 постановление «Об обеспечении выплаты шахтерам заработной платы», Кабинет Министров Украины фактически признал правоту профсоюза и частично удовлетворил выдвинутые им требования в части финансирования из госбюджета предприятий отрасли.

Однако в полной мере данное постановление вопросы бюджетного финансирования отрасли не решает, поскольку это один из типичных приемов действия нынешней команды руководителей страны – управление финансовыми потоками в ручном режиме, когда ни предприятия, ни даже отраслевое министерство не знает, как будет финансироваться отрасль в дальнейшем, из каких источников будут браться средства на выплату зарплаты.

Данное постановление вступило в силу со дня его опубликования, т.е. 2 апреля 2009 года.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 березня 2009 р. N 281
Київ

Про забезпечення виплати шахтарям заробітної плати

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду в сумі не більш як 1 050 млн. гривень за рахунок зменшення обсягу видатків, передбачених пунктом 3 частини першої статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) за напрямом здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного переоснащення вугледобувних і торфодобувних підприємств, проектів, пов'язаних з підвищенням рівня техніки безпеки шахт, ліквідацією шахт, на інші витрати згідно з пунктом 22 частини першої статті 76 зазначеного Закону ( 835-17 ).

2. Виділити Міністерству вугільної промисловості суму, зазначену у пункті 1 цієї постанови, на виконання бюджетної програми КПКВК 1301090 "Державна підтримка вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції" ( 835-17 ).

3. Установити, що:

кошти, виділені відповідно до пункту 2 цієї постанови, використовуються лише на виплату шахтарям заробітної плати (з нарахуваннями) за 2009 рік;

операції, пов'язані з використанням коштів Стабілізаційного фонду, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.

4. Міністерству вугільної промисловості разом з Міністерством фінансів погодити передбачений пунктом 1 цієї постанови перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду з комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету.

5. Міністерству фінансів на підставі рішення зазначених у пункті 4 цієї постанови комітетів Верховної Ради України внести в установленому порядку зміни до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 37