зробити стартовою додати в обране


Додаток до постанови пленуму ЦК профспілки
від 23.11.10 року П №6-2

Інструкція
про облік членів Профспілки працівників вугільної промисловості України (надалі Профспілка)
(на основі типової інструкції ФПУ)

1. Загальні положення

1.1. Облік членів Профспілки ведеться по облікових картках членів Профспілки у первинних організаціях Профспілки. Облікові картки зберігаються у відповідних організаціях профспілок.

1.2. Облікова картка члена Профспілки повинна мати однаковий номер з квитком члена Профспілки та заповнюється у відповідності з наявними в ній графами і є основним документом з обліку персонального складу членів профспілкової організації.

1.3. Відповідальність за правильність ведення обліку членів Профспілки покладається на голову первинної профорганізації, профспілкового представника (довірена особа профспілки) у первиній профспілковій (п.6.7.3. Статуту ППВПУ).

1.4. Профком, профспілковий представник у первинній організації може своїм рішенням визначити особу, якій доручається ведення обліку членів Профспілки, зокрема:

1) взяття на облік та зняття з обліку членів Профспілки;

2) виписування квитка та облікової картки члена Профспілки;

3) ведення журналу видачі квитків членів Профспілки;

4) ведення журналу взяття на облік та зняття з обліку членів Профспілки;

1.5. При зміні голови профорганізації, профспілкового представника у первинній організації, скарбника (бухгалтера) або особи, що вела облік членів Профспілки, проводиться звірка документів з обліку членів Профспілки та складається акт прийому-передачі наступних документів:

1)облікових карток членів Профспілки;

2)журналу виданих квитків членів Профспілки;

3)журналу взяття на облік та зняття з обліку членів Профспілки;

5)бланків квитків та облікових карток члена Профспілки тощо.

1.7. Копія акту здачі-прийому документів обліку членів Профспілки надається особам, що підписали акт, і профкому, профспілковому представнику у первинній профорганізації для розгляду та приєднання до документів тривалого зберігання.

1.8. Профспілкова організація зобов’язана створити належні умови для збереження бланків профспілкових квитків та карток обліку члена Профспілки, іншої документації, пов’язаної з обліком членів Профспілки.

II.. Порядок взяття на облік членів Профспілки

2.1. Прийом на облік членів Профспілки проводиться головою профкому, профспілковим представником у первинній профспілковій організації або особою, уповноваженою на це, при пред’явленні квитка і облікової картки члена Профспілки.

2.2. Особа, яка приймає на облік члена Профспілки, що був членом іншої профспілки, зобов’язана надати йому для ознайомлення статут Профспілки, запропонувати написати заяву про визнання статутних вимог до члена Профспілки та про порядок сплати членських профспілкових внесків.

Після отримання заяви в обліковій картці члена Профспілки робиться запис щодо назви Профспілки, який стверджується підписом уповноваженої на це особи, печаткою первинної профспілкової організації та датою взяття на облік.

2.3. Картки обліку члена Профспілки розміщуються у картотеці за алфавітом по дільничним організаціям і профспілковим групам.

2.4. Картки обліку членів Профспілки, які згідно зі статутом Профспілки вважаються такими, що вибули з членів Профспілки, або такими, що втратили зв’язок з первинною профспілковою організацією, зберігаються окремо до їх знищення за актом.

Якщо до знищення зазначених документів член Профспілки звернувся до профспілкової організації з проханням вважати його членом Профспілки, то його заява розглядається профкомом, профкомом ділянки, профгрупоргом, представником Профспілки у первинній профспілковій організації.

2.5. Збереження квитків членів Профспілки у профспілковій організації не допускається.

III. Порядок зняття з обліку членів Профспілки

3.1. Зняття з обліку членів Профспілки здійснюється уповноваженою на це особою.

3.2. При знятті члена Профспілки з обліку в обліковій картці робиться відмітка про сплату профспілкових внесків та про зняття з обліку, які завіряються підписом уповноваженої на це особи та печаткою профспілкової організації.

Облікова картка видається члену Профспілки на руки під розписку в журналі. Форма журналу зняття з обліку члена профспілки містить прізвище, ім’я, по батькові, номер квитка члена Профспілки, рік вступу в члени Профспілки та дата зняття з обліку, підпис про отримання облікової картки члена Профспілки.

3.3. Член Профспілки може бути знятий з профспілкового обліку особисто або за дорученням чи письмовим зверненням про це до профспілкової організації.

3.4. Зняття з обліку виключеного з членів Профспілки проводиться після того, як минув термін розгляду апеляційної заяви виключеного з членів Профспілки, передбачений статутом Профспілки.

3.5. На прохання виключеного з членів Профспілки йому може бути видана під розписку у журналі зняття з обліку картка обліку члена Профспілки. Відмітка про виключення з членів Профспілки робиться у картці обліку члена Профспілки та у пред’явленому квитку члена Профспілки.

3.6. Особа, що зняла з обліку члена Профспілки ( у тому числі виключеного з членів Профспілки), повідомляє про це:

1) голову дільничного профкому, а там, де дільнична організація не створена, - профгрупорга, якщо він обраний;

2) бухгалтерію підприємства ( установи, організації), на якому працює знятий з обліку член Профспілки, якщо в організації діє безготівкова сплата членських профспілкових внесків.

IV. Заключні положення

4.1. Квитки та облікові картки членів Профспілки, які стали непридатними для користування, або в яких не залишилося місця для внесення відповідних записів, замінюються на нові. Старий квиток члена Профспілки повертається члену Профспілки, а облікова картка додається до нововиписаної, якій присвоюється номер профспілкового квитка члена Профспілки.

4.2. Облікові картки членів Профспілки, які вийшли з профспілки, або згідно зі статутом Профспілки виключені з членів Профспілки, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається акт від імені профкому, профспілкового представника у первинній профспілковій організації за участю члена ревізійної комісії профспілкової організації.

4.3. Забраковані квитки члена Профспілки та забраковані картки обліку члена Профспілки знищуються за актом.

4.4. Ревізійна комісія первинної профспілкової організації щороку перевіряє стан обліку членів профспілки та збереження облікових карток, бланків профспілкових документів. За підсумками складається акт, примірник якого передається профкому, профкому ділянки, профгрупоргу, представнику Профспілки у первинній профспілковій організації.