зробити стартовою додати в обране


Додаток 3
до постанови ІІ Пленуму ЦК Профспілки від 04.07.2019 р. П № ІІ-5

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесний знак Профспілки
працівників вугільної промисловості України
«За заслуги у Профспілці

Почесний знак «За заслуги у Профспілці» є вищою нагородою Профспілки працівників вугільної промисловості України, якою можуть нагороджуватися профспілкові працівники, активісти Укрвуглепрофспілки, працівники підприємств, створених Укрвуглепрофспілкою, а також громадяни інших держав та члени міжнародних профспілкових організацій, які внесли значний особистий внесок у зміцнення позицій Профспілки.

Знак «За заслуги у Профспілці» має три ступені, з яких найвищою є перша. Нагородження проводиться послідовно знаком III ступеня, II ступеня і I ступеня.

До Знаку видається посвідчення.

Знак носять на правому боці грудей.

1. Умови нагородження знаком Укрвуглепрофспілки «За заслуги у Профспілці»

Знаком Укрвуглепрофспілки «За заслуги у Профспілці» можуть нагороджуватися особи, які внесли особистий внесок у посилення захисних функцій Профспілки і мотивацію профспілкового членства, зміцнення організаційної єдності та фінансової бази Профспілки, збереження і збільшення профспілкового членства, навчання профспілкових кадрів і активу та нагороджені раніше знаком ЦК Укрвуглепрофспілки «Почесна відзнака», а саме:

1.1. Голови (заступники голів), наймані працівники апарату виборних органів усіх організаційних ланок Профспілки.

1.2. Профспілкові активісти, які тривалий час працюють на громадських засадах в профспілкових комітетах усіх рівнів, члени комісій виборних профспілкових органів, профгрупорги, члени ревізійних комісій, громадські інспектори з охорони праці та інші.

1.3. Нагородження черговим ступенем знака «За заслуги у Профспілці» проводиться не раніше, ніж через три роки після нагородження попереднім ступенем цього знака.

1.4. Нагородження черговим ступенем Знака профспілкових працівників, які працювали в Профспілці не менше 20 років і звільняються в зв'язку з виходом на пенсію, може проводитися раніше, ніж через три роки, за квотою голови Профспілки.

2. Порядок нагородження

2.1. Нагородження Почесним знаком Укрвуглепрофспілки «За заслуги у Профспілці» здійснюється за поданням виборних органів територіальних профорганізацій і первинних профорганізацій, які перебувають на прямому профобліку в ЦК Профспілки.

2.2. Голови територіальних організацій Профспілки і первинних організацій, які перебувають на прямому профобліку в ЦК Профспілки, а також працівники апарату ЦК Профспілки нагороджуються Знаком за поданням голови Профспілки.

2.3. До знаку «За заслуги у Профспілці» встановлюються матеріальна винагорода (одноразова для всіх нагороджених):

  • III ступінь - в розмірі не менше мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства України;
  • II ступінь - в розмірі не менше 1,5 мінімальної заробітної плати;
  • I ступінь - в розмірі не менше 2-х мінімальних заробітних плат.

3. Процедура нагородження

3.1. Знак Укрвуглепрофспілки «За заслуги у Профспілці» і посвідчення до нього вручаються нагородженим в урочистій обстановці.

3.2. При клопотанні про нагородження Знаком подаються такі документи:

  • - постанова Президії теркому або профкому первинної організації Профспілки (що перебуває на прямому профобліку в ЦК Профспілки) , в якій зазначаються мотиви подання працівника до нагородження, його прізвище, ім'я, по батькові, посада, робота у профспілковій організації або профспілковому органі, повне найменування підприємства, організації або установи, де він (вона) працює. Постанова підписується головою територіальної (первинної) організації Профспілки та скріплюється печаткою;
  • - нагородний лист встановленого Президією ЦК Профспілки зразка, завірений підписом голови профспілкової організації та печаткою даної профорганізації.

На голів територіальних організацій Профспілки і первинних профорганізацій, які перебувають на прямому профобліку в ЦК Профспілки, нагородний лист підписується головою Профспілки.

На голів первинних організацій Профспілки і профспілкових активістів нагородний лист підписується головою територіальної організації Профспілки.

3.3. Матеріали на нагородження знаком Укрвуглепрофспілки «За заслуги у Профспілці» подаються в ЦК Профспілки за 2 місяці до нагородження.

4. Виготовлення і фінансування

4.1. Виготовлення знаків «За заслуги в Профспілці» та відповідних посвідчень централізовано забезпечує ЦК Профспілки у відповідній кількості згідно замовлень територіальних і первинних організацій Профспілки, які здійснюють оплату витрат за їх виготовлення .

4.2 Одноразову виплату до Знака для всіх нагороджених здійснює відповідна територіальна або первинна організація Профспілки, яка подає клопотання-подання на нагородження профспілкового працівника або активіста.

Додаток 1

Скачати Подання про нагородження Нагрудним знаком ...

Додаток 2
до Положення про Почесний знак Профспілки «За заслуги у Профспілці»

ОПИС
Почесного знаку Профспілки
працівників вугільної промисловості України
«За заслуги у Профспілці»

Почесний знак «За заслуги у Профспілці» має форму п’ятикутної зірки бронзового, сріблястого та золотистого відтінків відповідно ІІІ , ІІ , І ступеня. Всередині знаку розміщена вставка полуовальної форми, складена із трьох сегментів відповідних кольорів, які символізують:

синій - чисте небо; зелений – життя; червоний – боротьбу.

По центру вставки в колі чорного кольору, який символізує вугілля, розміщені золотистого відтінку молотки, як символ міжнародної праці та солідарності шахтарів.

Зовні вставку обрамляє смужка синього кольору з надписом: зверху – «ППВПУ», по боках – «За заслуги у Профспілці».

Округ вставки по колу розміщене зображення диску з зубцями шнека вугледобувного комбайна відповідних кольорів для різних ступенів знаку – бронзового, сріблястого і золотистого.

На верхньому промені Знаку кожної ступені на синьому фоні розташовано зображення малого Державного гербу України – тризуба золотистого кольору, а поміж двома нижніми променями в колі на малиновому фоні розміщено зображення відповідних ступенів знаку (ІІІ, ІІ і І).

На зворотній стороні знаку є шпилька для прикріплення до одягу.

Знаки виготовляються зі сплавів металу з використанням позолоти, кольорових емалей та лаку.

Розмір знаків: по зовнішньому колі променів - 45 мм, по внутрішньому колі променів – 35 мм.

Додаток 3
до Положення
про Почесний знак Профспілки
«За заслуги у Профспілці»

ПОСВІДЧЕННЯ
до Почесного знаку Профспілки
«За заслуги у Профспілці»

инструктивные материалы | профлидеру | главная