зробити стартовою додати в обране


ПОЛОЖЕННЯ про цільові внески Профспілки працівників вугільної промисловості України

1. Загальні положення

1.1 Це положення розроблено згідно до статті 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», пункту 13.1 Статуту Профспілки працівників вугільної промисловості України для реалізації положень статті 157.9 Податкового Кодексу України і є обов’язковим для використання всіма організаційними ланками Профспілки працівників вугільної промисловості України.

1.2 Положення визначає напрями діяльності Профспілки та її організацій, які можуть фінансуватися за рахунок цільових внесків, і які згідно до пункту 157.9 Податкового Кодексу України звільняються від оподаткування.

2. Розмір і призначення цільових внесків

2.1 Цільові внески – це майнові та грошові цінності, які надходять до Профспілки і її організації (первинні та територіальні) для фінансування конкретних напрямків (проектів, програм), пов’язаних з виконанням завдань та статутних функцій Профспілки.

2.2 Порядок та розміри цільових внесків встановлюються рішеннями колегіальних органів Профспілки відповідного рівня, а також положеннями Галузевої угоди і колективних договорів для виконання сторонами соціального діалогу спільних завдань, які направлені на виконання соціально-економічних програм.

2.3 До цільових внесків не відносяться доходи Профспілки і її організацій, які визначенні пунктом 157.9 Податкового Кодексу України:

- членські та вступні внески;

- надходження коштів від підприємств на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

- безповоротна фінансова допомога або добровільні пожертвування;

- пасивні доходи у вигляді відсотків, дивідендів, страхових виплат і відшкодування, а також роялті.

- вартість майна та послуг, отриманих від роботодавця згідно положень колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов профспілкової організації згідно зі статтею 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

3. Цільові і дольові внески

До цільових внесків відносяться доходи Профспілки і її організацій, які надійшли у вигляді наступних платежів:

3.1 Цільових внесків для навчання профспілкового активу і спеціалістів організацій Профспілки згідно з затвердженими учбовими планами і програмами (в тому числі міжнародного рівня).

3.2 Часткової оплати членами Профспілки пільгової путівки на оздоровлення (у розмірі згідно рішення колегіальних органів відповідного рівня).

3.3 Цільових внесків, які надходять у Фонди, діючих на основі Положень, затверджених колегіальними органами Профспілки відповідного рівня:

- «Солідарні дії»;

- «Фонд інформаційної роботи».

3.4 Цільових внесків для компенсації витрат, пов’язаних з проведенням переговорного процесу на галузевому і міжрегіональному рівнях (на основі рішень колегіальних органів Профспілки).

3.5 Коштів, які надходять на часткове фінансування діяльності Технічної та Правової інспекції, довірених лікарів згідно з положеннями Галузевої угоди і колективних договорів.

3.6 Коштів, які надходять на преміювання працівників профспілкових організацій по результатам роботи підприємства, у разі, якщо це передбачено колективним договором.

3.7 Цільових внесків на здійснення загальногалузевих (регіональних) спортивно оздоровчих програм, затверджених сторонами соціального діалогу на галузевому (регіональному) рівнях.

3.8 Цільових внесків для нагородження членів Профспілки знаком «Профспілкова відзнака» у розмірах визначених рішенням Президії Профспілки.

3.9 Вартості майна та послуг, одержаних від роботодавця на договірних умовах для виконання статутних функцій Профспілки, у т.ч. для ведення культурно-просвітньої, оздоровчої, фізкультурної й спортивної роботи згідно зі статтею 43 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності».

3.10 Інші цільові (дольові) надходження на реалізацію проектів, програм і заходів у межах статутної діяльності, які потребують фінансового забезпечення шляхом залучення цільових внесків (за рішенням колегіальних органів Профспілки і її організацій).

4. Порядок внесення змін

4.1 Усі доповнення та зміни до Положення вносяться тільки по рішенню Президії Профспілки шляхом викладу цього Положення у новій редакції.

4.2 Контроль за використанням цільових внесків покладається на Контрольно-ревізійну комісію Профспілки.

ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Президії №16-3 від 13 жовтня 2011 р.