зробити стартовою додати в обране


Коллективные трудовые споры

13.03.2006

підрозділи державного підприємства "Селидіввугілля" м.Селидове

Розпорядження НСПП від 10.01.2005 № 003-р

Про зняття з реєстрації шостої вимоги у колективному трудовому спорі між найманими працівниками підрозділів державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області та адміністрацією державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
10.01.2005 N 003-р

Про зняття з реєстрації шостої вимоги у колективному трудовому спорі між найманими працівниками підрозділів державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області та адміністрацією державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), підпунктів 6.2., 6.3., Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 08 січня 2003 року N 4 ( v0004299-03 ), із наступними змінами та доповненнями,

1. Зняти з реєстрації шосту вимогу, зареєстровану розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 15 квітня 2003 року N 130-р ( v130p299-03 ), із змінами, внесеними розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 11 листопада 2003 року N 320-р ( v320p299-03 ):

"6) вирішити питання покриття витрат, пов'язаних із сплатою робітниками прибуткового податку з безкоштовно наданого палива" в колективному трудовому спорі між найманими працівниками підрозділів державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області та адміністрацією державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області (реєстраційний номер спору 049-03/05-Т), у зв'язку з її вирішенням.

Підстава:

1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області від 06.01.2005 року N 06-03-05/01-06;

2) лист голови Селидівського територіального комітету профспілки працівників вугільної промисловості від 03.12.2004 р. N 94. 2.

2. Рекомендувати сторонам колективного трудового спору між найманими працівниками підрозділів державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області та адміністрацією державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області продовжити здійснення примирних процедур щодо задоволення першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої, сьомої, восьмої, дев'ятої, десятої та одинадцятої вимог, зареєстрованих розпорядженням Національної служби посередництва і примирення 15 квітня 2003 року N 130-р ( v130p299-03 ), із змінами, внесеними розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 11 листопада 2003 року N 320-р ( v320p299-03 ) (реєстраційний номер спору 049-03/05-Т):

"1) забезпечити виплату місячного фонду заробітної плати в повному обсязі до 25 числа кожного місяця;

2) погасити заборгованість із заробітної плати, розробивши реальні графіки;

3) підвищити тарифні ставки у відповідності із законодавством;

4) забезпечити всіх працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту. Виконати нормативні вимоги по відрахуванню коштів на охорону праці;

5) забезпечити вивіз побутового палива трудящим та пенсіонерам галузі відповідно із планом;

7) забезпечити виплату одноразової допомоги за довголітню працю в галузі;

8) забезпечити фінансування утримання санаторіїв-профілакторіїв та дитячого оздоровчого центру "Берізка";

9) забезпечити пріоритетне працевлаштування робітників регіону;

10) забезпечити виконання колективних договорів, Генеральної угоди, галузевої угоди, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( v1818400-90 ).

11) відпрацювати систему взаємовідносин та відповідальності усіх ланок структури управління у вирішенні виробничих, організаційно-економічних, соціально-побутових, кадрових та інших питань".

3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області забезпечити подальше сприяння вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками підрозділів державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області та адміністрацією державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ).

4. Сектору реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів) відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні зміни в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників підприємств державної холдингової компанії "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області, адміністрації державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області, Селидівському міському голові Донецької області, Донецькій обласній державній адміністрації, Міністерству палива та енергетики України, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області.

Голова Національної служби посередництва і примирення В.Руденко