зробити стартовою додати в обране


Коллективные трудовые споры

10.01.2006

підрозділи державного підприємства "Селидіввугілля" м.Селидове

Розпорядження НСПП від 10.01.2005 № 002-р

Про зняття з реєстрації першої, третьої та четвертої вимог у колективному трудовому спорі між найманими працівниками виробничого управління "Теплофікація" - структурного підрозділу державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області та адміністрацією державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
10.01.2005 N 002-р

Про зняття з реєстрації першої, третьої та четвертої вимог у колективному трудовому спорі між найманими працівниками виробничого управління "Теплофікація" - структурного підрозділу державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області та адміністрацією державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), підпунктів 6.2., 6.3. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 08 січня 2003 року N 4 ( v0004299-03 ), із наступними змінами та доповненнями,

1. Зняти з реєстрації першу, третю та четверту вимоги,зареєстровані розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 04 грудня 2002 року N 464-р ( v464p299-02 ), із змінами, внесеними розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 14 листопада 2003 року N 325-р ( v325p299-03 ):

"1) щомісячно виплачувати заробітну плату;

3) забезпечити працівників засобами індивідуального захисту,спецодягом;

4) видати працівникам побутове вугілля" в колективному трудовому спорі між найманими працівниками виробничого управління "Теплофікація" - структурного підрозділу державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області та адміністрацією державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області (реєстраційний номер спору 110-02/05-В), у зв'язку з їх вирішенням.

Підстава:

1) подання відділення Національної служби посередництва іпримирення в Донецькій області від 06.01.2005 рокуN 06-03-05/01-07;

2) спільний лист директора та голови профспілкового комітетувиробничого управління "Теплофікація" - структурного підрозділу державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області від 07.12.2004 р. N 199.

2. Рекомендувати сторонам колективного трудового спору між найманими працівниками виробничого управління "Теплофікація" - структурного підрозділу державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області та адміністрацією державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області продовжити здійснення примирних процедур щодо задоволення другої вимоги, зареєстрованої розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 04 грудня 2002 року N 464-р ( v464p299-02 ), із змінами, внесеними розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 14 листопада 2003 року N 325-р ( v325p299-03 ) (реєстраційний номер спору 110-02/05-В):

"2) підвищити тарифні ставки".

3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області забезпечити подальше сприяння вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками виробничого управління "Теплофікація" - структурного підрозділу державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області та адміністрацією державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ).

4. Сектору реєстрації колективних трудових спорів (конфліктів) відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні зміни в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників виробничого управління "Теплофікація" - структурного підрозділу державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області, адміністрації державного підприємства "Селидіввугілля" міста Селидове Донецької області, Селидівському міському голові Донецької області, Донецькій обласній державній адміністрації, Міністерству палива та енергетики України, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області.

Голова Національної служби посередництва і примирення В.Руденко