зробити стартовою додати в обране


Коллективные трудовые споры

02.07.2008

Олександрійське вантажно-транспортне управління-технічна одиниця Олександрійської філії "Розріз "Морозівський" ТОВ "Інд

Розпорядження НСПП від 02.07.2008 року № 112-р

Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками Олександрійського вантажно-транспортного управління – технічної одиниці Олександрійської філії “Розріз “Морозівський” товариства з обмеженою відповідальністю “Індустріально-виробнича об’єднана компанія “Експлерент” м. Олександрія Кіровоградської області та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю “Індустріально-виробнича об’єднана компанія “Експлерент” міста Дніпропетровська

У К Р А Ї Н А
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
02 липня 2008 року, м. Київ, № 112-р

Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками Олександрійського вантажно-транспортного управління – технічної одиниці Олександрійської філії “Розріз “Морозівський” товариства з обмеженою відповідальністю “Індустріально-виробнича об’єднана компанія “Експлерент” м. Олександрія Кіровоградської області та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю “Індустріально-виробнича об’єднана компанія “Експлерент” міста Дніпропетровська

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, підпунктів 6.1., 6.3. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,

1. Зняти з реєстрації колективний трудовий спір між найманими працівниками Олександрійського вантажно-транспортного управління – технічної одиниці Олександрійської філії “Розріз “Морозівський” товариства з обмеженою відповідальністю “Індустріально-виробнича об’єднана компанія “Експлерент” м. Олександрія Кіровоградської області та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю “Індустріально-виробнича об’єднана компанія “Експлерент” міста Дніпропетровська, зареєстрований розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2005 року № 326-р (реєстраційний номер 102-05/11-В), у зв'язку з припиненням трудових відносин між сторонами зазначеного колективного трудового спору.

Підстава:

1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області від 27.06.2008 року № 01-02-11/30-77;

2) лист голови ліквідаційної комісії відкритого акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Олександріявугілля” від 09.06.2008 року № 219.

2. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

3. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників Олександрійського вантажно-транспортного управління – технічної одиниці Олександрійської філії “Розріз “Морозівський” товариства з обмеженою відповідальністю “Індустріально-виробнича об’єднана компанія “Експлерент” м. Олександрія Кіровоградської області, адміністрації товариства з обмеженою відповідальністю “Індустріально-виробнича об’єднана компанія “Експлерент” міста Дніпропетровська, голові ліквідаційної комісії відкритого акціонерного товариства “Державна холдингова компанія “Олександріявугілля”, Олександрійському міському голові Кіровоградської області, Дніпропетровському міському голові, Кіровоградській обласній державній адміністрації, Дніпропетровській обласній державній адміністрації, відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Голова О.Окіс