зробити стартовою додати в обране


Коллективные трудовые споры

26.06.2006

Олександрійська філія "Розріз "Морозівський" ТОВ "Індустріально-виробнича об'єднана компанія "Експлерент" 2006 рік

Розпорядження НСПП від 23.06.2006 № 152-р

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками Олександрійської філії "Розріз "Морозівський" товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріально-виробнича об'єднана компанія "Експлерент" м. Олександрія Кіровоградської області та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріально-виробнича об'єднана компанія "Експлерент" міста Дніпропетровська

У К Р А Ї Н А
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
23 червня 2006 року, м. Київ, № 152-р

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками Олександрійської філії "Розріз "Морозівський" товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріально-виробнича об'єднана компанія "Експлерент" м. Олександрія Кіровоградської області та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріально-виробнича об'єднана компанія "Експлерент" міста Дніпропетровська

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 08 січня 2003 року № 4, із наступними змінами,

1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками Олександрійської філії "Розріз "Морозівський" товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріально-виробнича об'єднана компанія "Експлерент" м. Олександрія Кіровоградської області та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріально-виробнича об'єднана компанія "Експлерент" міста Дніпропетровська з 19.06.2006 року і присвоїти йому реєстраційний номер 043-06/11-В.

2. Зареєструвати першу та другу вимоги найманих працівників:

1) погасити заборгованість із заробітної плати за жовтень, листопад, грудень 2005 року та березень, квітень, травень 2006 року;

2) забезпечити продуктивну зайнятість найманих працівників шляхом фінансування асигнувань в розвиток підприємства.

3. Відмовити в реєстрації третьої та четвертої вимог найманих працівників:

3) перерахування в Пенсійний фонд;

4) забезпечення безперебійної подачі енергії, оскільки ці вимоги не є предметом колективного трудового спору і повинні вирішуватися у встановленому чинним законодавством України порядку.

4. Відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській та Дніпропетровській областях забезпечити сприяння вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками Олександрійської філії "Розріз "Морозівський" товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріально-виробнича об'єднана компанія "Експлерент" м. Олександрія Кіровоградської області та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріально-виробнича об'єднана компанія "Експлерент" міста Дніпропетровська в межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року № 1393/2000.

5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників Олександрійської філії "Розріз "Морозівський" товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріально-виробнича об'єднана компанія "Експлерент" м. Олександрія Кіровоградської області, адміністрації товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріально-виробнича об'єднана компанія "Експлерент" міста Дніпропетровська, Олександрійському міському голові Кіровоградської області, Дніпропетровському міському голові, Кіровоградській обласній державній адміністрації, Дніпропетровській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області.

Голова Національної служби посередництва і примирення В. Руденко