зробити стартовою додати в обране


Коллективные трудовые споры

30.03.2007

стр.підр. "Шахта імені М.П.Баракова" ВАТ "Краснодонвугілля" м. Суходільська

Розпорядження НСПП від 27.02.2007 року № 045-р

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками структурного підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Суходільська Краснодонського району Луганської області та генеральним директором відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області

У К Р А Ї Н А
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27 лютого 2007 року, м. Київ, № 045-р

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками структурного підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Суходільська Краснодонського району Луганської області та генеральним директором відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 08 січня 2003 року № 4, із наступними змінами та доповненнями,

1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками структурного підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Суходільська Краснодонського району Луганської області та генеральним директором відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області і присвоїти йому реєстраційний номер № 004-07/12-В.

2. Зареєструвати першу, третю, частково четверту, шосту – дев’яту вимоги найманих працівників:

першу: “1) встановити планове завдання по видобутку вугілля для колективу структурного підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” не більш 700 тисяч тонн на рік”;

третю: “3) тарифні ставки й оклади підвищувати з моменту підвищення мінімальної заробітної плати в Україні, на коефіцієнт підвищення мінімальної заробітної плати, відповідно до Закону України “Про оплату праці”. При цьому витримувати підвищення на 120%, відповідно до Генеральної угоди, зі збільшенням ставок і oклaдiв на коефіцієнт, згідно таблиці № 1 до доповнення 1, за умовами оплати праці Галузевої угоди. Для підземних працівників розрахунок здійснювати з розрахунку 30 годинного робочого тижня - 126 годинного робочого місяця”.

четверту – в частині, що стосується: “4) передбачити оплату праці не менш середнього заробітку дільниць бригад і окремих працівників, які з не залежних від них причин не виконали плану видобутку вугілля, проходження гірських виробіток або норм виробітку (проходження гірничогеологічних порушень, монтажі, перемонтажі, переходи з вибою у вибій, відсутність фронту робіт, відсутність матеріалів, усунення аварій і т.і.)”;

шосту: “6) впорядкувати процедуру одержання вугілля на побутові потреби (і компенсації замість вугілля) та інші соціальні гарантії.

Передбачити, що на одержання вугілля на побутові потреби мають право батьки працівників, загиблих на виробництві, або померлих від травми або профзахворювання”;

сьому: “7) передбачити, що в стаж, який дає право на одержання пенсійної одноразової допомоги, включається час перебування на інвалідності по травмі або профзахворюванню, служби в армії і навчання в ПТУ”.

восьму: “8) затвердити перелік професій і посад працюючих, які мають право на безкоштовне одержання молока у СП “Шахта імені М.П. Баракова” ВАТ “Краснодонвугілля”:

  • працівникам, зайнятим на роботах із двома і більш шкідливими факторами;
  • усім працівникам, зайнятим на роботах під землею;
  • працівникам, працюючим у шкідливих умовах на шахтній поверхні: лампівниці, слюсарі лампової, газоелектрозварники, ковалі, вибірники, машиністи конвеєрів, бункеровщики, лебідчики терикона, електрослюсарі ПТК, бульдозеристи; малярі - штукатури, асенізатор, робочі лазні брудного відділення, дезінфектор, пралі, робітники хлораторної.

Перехідний період для отоварювання талонів на молоко продовжити до 5 числа наступного місяця.

Витрати, пов’язані з безкоштовною видачею молока працівникам, пов’язаним з роботою у шкідливих умовах праці, оплачувати за рахунок собівартості продукції, що випускається”;

дев'яту: “9) встановити кількість днів додаткової відпустки за роботу у шкідливих умовах усім працівникам шахти (робітникам, ІТП і службовцям), працюючим у шкідливих умовах із двома і більш шкідливими факторами - 14 днів додаткової відпустки”.

3. Відмовити в реєстрації другої, частково четвертої та п’ятої вимог найманих працівників:

другої: “2) переглянути Положення про оплату праці ВАТ “Краснодонвугілля”. У новому Положенні передбачити:

Оплату праці здійснювати з розрахунку:

  • для підземних працівників добувних і підготовчих дільниць - при виконанні на 100% плану або норм виробітку, преміювання 100%, при перевиконанні плану - преміювання 100% і 2 % за кожен 1% перевиконання плану або норми виробітку;
  • для допоміжних підземних ділянок - при виконанні 100% плану або норм виробітку, преміювання - 75%, при перевиконанні плану або норми виробітку понад 100 % - преміювання 75 %, при перевиконанні плану або норм виробітку понад 100% - преміювання 75% і 2% за кожен 1% перевиконання плану або норми виробітку;
  • для робітників шахтної поверхні - при виконанні плану або норм виробітку на 100 %, преміювання 50 % і при перевиконанні плану або норм виробітку – преміювання 50 % і 2 % за кожен 1 % перевиконання плану або норми виробітку”;

четвертої - в частині, що стосується: ”4) переглянути пункт про преміювання працівників по якості продукції (норми зольності)”;

п'ятої: “5) проаналізувати разом із профспілками виконання пунктів колдоговору, змінити спірні пункти (і ті, які викликають різночитання або не відповідають законодавству) і внести в колдоговір пункти, поліпшуючі положення трудящих ВАТ “Краснодонвугілля” відповідно до законодавства України”,

оскільки повноважень з боку найманих працівників структурного підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області недостатньо, тому що відповідно до положень діючого у відкритому акціонерному товаристві “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області колективного договору та норм чинного законодавства України ці вимоги відносяться до повноважень всього трудового колективу даного товариства.

4. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Луганській області у межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, зі змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року № 1393/2000:

  • надати необхідні роз’яснення найманим працівникам структурного підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Суходільська Краснодонського району Луганської області з питань застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів в процесі здійснення процедури формування і затвердження вимог найманих працівників;
  • забезпечити сприяння вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками структурного підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Суходільська Краснодонського району Луганської області та генеральним директором відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області.

4. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників структурного підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Суходільська Краснодонського району Луганської області, генеральному директору відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області, Суходільському міському голові Краснодонського району Луганської області, Краснодонському міському голові Луганської області, Луганській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Луганській області.

Голова О.Окіс