зробити стартовою додати в обране


Коллективные трудовые споры

17.07.2006

стр.підр. "Шахта імені М.П.Баракова" ВАТ "Краснодонвугілля" м. Суходільська

Розпорядження НСПП від 17.07.2006 № 173-р

Про призупинення реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками відокремленого підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Суходільська Луганської області та адміністрацією відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області

У К Р А Ї Н А
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
17 липня 2006 року, м. Київ, № 173-р

Про призупинення реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками відокремленого підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Суходільська Луганської області та адміністрацією відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області

Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) розглянула подання відділення НСПП в Луганській області від 17.07.2006 року № 01-12/79 щодо призупинення реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками відокремленого підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Суходільська Луганської області та адміністрацією відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області

У зв’язку з тим, що до відділення НСПП в Луганській області звернувся перший заступник генерального директора-директор з економіки та фінансів відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області з проханням провести перевірку повноважень учасників конференції профкомів ППВП та НПГ СП “Шахти ім. Н.П. Баракова” від 21.06.2006 року щодо висування вимог наймах працівників шахти (лист від 11.07.2006 року № 4/1-160), існує необхідність здійснення перевірки повноважень представників сторін та дотримання норм чинного законодавства України при формуванні і затвердженні вимог найманих працівників та визначенні представницького органу найманих працівників.

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, підпункту 4.1. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 08 січня 2003 року № 4, із наступними змінами,

1. Призупинити реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відокремленого підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Суходільська Луганської області та адміністрацією відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області.

Підстава:

1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Луганській області від 17.07.2006 року № 01-12/79;

2) лист першого заступника генерального директора-директора з економіки та фінансів відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області від 11.07.2006 року № 4/1-160.

2. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Луганській області в межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року № 1393/2000, відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положення про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), затвердженим наказом НСПП від 31 травня 2000 року № 41, із наступними змінами, провести в тижневий термін перевірку повноважень представників сторін колективного трудового спору між найманими працівниками відокремленого підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Суходільська Луганської області та адміністрацією відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області.

3. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти найманих працівників відокремленого підрозділу “Шахта імені М.П. Баракова” відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Суходільська Луганської області, адміністрації відкритого акціонерного товариства “Краснодонвугілля” міста Краснодона Луганської області, Суходільському міському голові Луганської області, Краснодонському міському голові Луганської області, Луганській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Луганській області.

Голова Національної служби посередництва і примирення В. Руденко