зробити стартовою додати в обране


Конфликты

Коллективные трудовые споры

21 Серпня 2009
Інформація Національної служби посередництва і примирення щодо акцій соціального протесту, страйків що відбулись в Україні у липні 2009 року
Протягом липня 2009 року Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) проведено моніторинг та вивчення причин виникнення акцій соціального протесту та стихійних страйків, під час яких висунуто вимоги найманих працівників, які відповідали положенням статті 2 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Серед них у вугільної галузі:

З 20 травня по 13 липня 2009 року близько 200 найманих працівників шахтодільниці №1 “Первомайський” господарського товариства з обмеженою відповідальністю “Практик” міста Кіровська Луганської області проводили страйк у формі невиходу на роботу. Чисельність працюючих структурного підрозділу – 206 осіб.

Вимога учасників страйку стосувалась погашення заборгованості із виплати заробітної плати, яка станом на 01.06.2009 року склала 1 млн. 77,7 тис. грн.

Основними причинами утворення заборгованості із виплати заробітної плати є зниження ціни на вугілля та проблеми його реалізації.

У липні 2009 року адміністрацією підприємства частково погашена заборгованість із заробітної плати в сумі 605,3 тис. грн., відповідно до графіка погашення заборгованості із заробітної плати, складеного на засіданні примирної комісії з розгляду колективного трудового спору, зареєстрованого розпорядженням НСПП від 03.06.2009 року № 125-р на даному підприємстві.

На даний час у зв'язку з частковим погашенням заборгованості із виплати заробітної плати наймані працівники приступили до виконання своїх обов'язків.

З 4 по 17 липня 2009 року 153 найманих працівника закритого акціонерного товариства “Янівське” (смт Княгинівка м. Красний Луч Луганської області) провели стихійний страйк у формі невиконання своїх трудових обов'язків. Загальна чисельність працюючих на підприємстві – 338 осіб.

Вимоги, висунуті найманими працівниками, стосувались погашення заборгованості із виплати заробітної плати, перед Пенсійним фондом та зміни керівництва підприємства.

Сума заборгованості із виплати заробітної плати, що стала основною причиною проведення стихійного страйку, станом на 07.07.2009 року склала 1 млн. 900 тис. грн.

Вимога учасників страйку щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати розглядалась трудовим арбітражем в рамках вирішення зареєстрованого на підприємстві колективного трудового спору (від 10.04.2009 року реєстраційний № 035-09/12-В). Членами трудового арбітражу було прийнято рішення (яке є не обов’язковим для виконання) про задоволення вимоги найманих працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати в сумі 658, 4 тис. грн. за січень та лютий 2009 року.

Станом на 28.07.2009 року заборгованість із заробітної плати погашена за березень 2009 року – в розмірі 50% та квітень 2009 року – в розмірі 17%.

У зв'язку із домовленістю сторін 18 липня 2009 року наймані працівники приступили до виконання своїх трудових обов’язків.

З метою вирішення нагальних проблем на підприємстві НСПП було направлено лист до Кабінету Міністрів України від 10.07.2009 року № 03-01/01-20/02-420.

З 14 по 15 липня 2009 року близько 500 найманих працівників державного відкритого акціонерного товариства “Шахта Білоріченська” дочірнього підприємства державної холдингової компанії “Луганськвугілля” (селище Біле Лутугинського району Луганської області) провели стихійний страйк у формі невиконання своїх трудових обов'язків. Загальна чисельність працюючих на підприємстві складає 2700 осіб.

Вимоги учасників страйку стосувались погашення заборгованості із виплати заробітної плати в сумі 1 млн. 551,1 тис. грн. та виконання положень колективного договору в частині нормування і оплати праці.

Станом на 01.08.2009 року заробітна плата найманим працівникам за травень була погашена в повному обсязі, за червень – 52% .

Профком товариства має намір організувати процедуру вступу до колективного трудового спору, на даний час на підприємстві проходить збір підписів по формуванню та затвердженню вимог до адміністрації.

Упродовж семи місяців 2009 року НСПП приділяла підвищену увагу зменшенню соціальної напруги та пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів. В зазначений період в Україні відбулися 74 акції соціального протесту, в тому числі 4 – всеукраїнські (міста Дніпропетровськ, Харків, Черкаси та Миколаїв), а також 13 страйків (Волинська, Донецька, Житомирська, Луганська, Харківська області).

Зокрема, найбільші прояви протестної активності мали місце в Харківській (15), Волинській (6), Львівській, Полтавській областях (по 5),Черкаській області (7) та в місті Києві (12).

Основними причинами проведення акцій соціального протесту, страйків стали заборгованість із заробітної плати та несвоєчасна виплата поточної зарплати, збереження зайнятості працівників.

НСПП здійснює системний моніторинг стану соціально-трудових відносин, аналізує причини виникнення розбіжностей між найманими працівниками та власниками, постійно інформує та надає пропозиції відповідним органам державної влади, сторонам соціального діалогу щодо своєчасного попередження акцій соціального протесту, страйків.