зробити стартовою додати в обране


Конфликты

Коллективные трудовые споры

20 Жовтня 2021
Інформація про виконання Рішення примирної комісії з розгляду колективного трудового спору (конфлікту) між СПО репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України в ІІІ кварталі 2021 року
Щодо Вимоги III „Забезпечити до 1 липня 2015 року погашення заборгованості з виплати заробітної плати в повному обсязі на державних підприємствах та підприємствах, у яких частка майна належить державі. Вжити вичерпних заходів для погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах інших форм власності”.

До пунктів 3.1. та 3.2. щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних державних підприємствах; щодо вжиття заходів для погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах інших форм власності.

Вирішення зазначених питань знаходиться під контролем перших осіб держави завдяки чому вдається стримувати стрімке зростання заборгованості із виплати заробітної плати протягом 2020-2021 років.

Центральними та місцевими органами виконавчої влади постійно здійснюється робота щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

За даними Державної служби статистики України станом на 01.09.2021 загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати склала 3928,8 млн гривень.

Основна частка суми заборгованості припадала на промисловість (75,8 %). При цьому більше половини боргу утворено в Донецькій (20,2 %), Дніпропетровській (12,9 %), Харківській (12,3 %) областях та м. Києві (19,0 %).

Основними причинами, що спровокували погіршення фінансово-економічного стану таких підприємств, є наступні:

- відсутність обігових коштів;
- відсутність державного оборонного замовлення;
- заборгованість по розрахункам із замовниками;
- втрата ринку збуту як в Україні (вугільна промисловість) так і поза її межами (зокрема, ринки Російської Федерації);
- причини невідворотної сили, пов’язані із військовою агресією Російської Федерації на Донбасі;
- передприватизаційний період підприємств, які виведені зі списку підприємств, що не підлягають приватизації.


За інформацією Державної служби України з питань праці за даними щотижневого моніторингу, який здійснює Держпраці, станом на 27.09.2021:
загальна сума заборгованості складала 3 733,7 млн гривень.
Загальна заборгованість із виплати заробітної плати у порівнянні до:
01.01.2021 – збільшилася на 1 122,3 млн грн або на 43 % (на 01.01.2021 становила – 2 611,4 млн грн);
01.08.2021 – зменшилася на 227,6 млн грн. або на 5,7% (на 01.08.2021 становила – 3 961,4 млн гривень).

Борги працівникам економічно активних підприємств станом на 27.09.2021 становили 3 134,2 млн грн або 83,9 % від загальної заборгованості із заробітної плати, з них:
- на підприємствах державної форми власності – 1 525 млн грн або 48,6 %;
- на підприємствах комунальної форми власності – 160,1 млн грн або 5,1 %;
- на підприємствах інших форм власності – 1 449,1 млн грн або 46,3 %.
Заборгованість із заробітної плати на підприємствах, які знаходяться у стадіях банкрутства, станом на 27.09.2021 складала 599 млн грн або 16% від загальної заборгованості.
На економічно неактивних підприємствах, що призупинили свою виробничо-господарську діяльність у 2020 та попередніх роках, станом на 27.09.2021 заборгованість складала 451 тис. гривень.

З початку 2021 року на вимоги інспекторів праці 314 підприємств боржників погасили заборгованість із виплати заробітної плати на суму 444 млн 896 тис. грн, тобто підприємства повністю чи частково розрахувалися з 49 тис. 602 працівниками.

За інформацією Міністерства енергетики України згідно з даними державного статистичного спостереження на підприємствах, що належать до сфери управління Міненерго та розташовані на підконтрольній органам влади України території, заборгованість перед працівниками із заробітної плати на 01.09.2021 становила 498,4 млн гривень.

Упродовж вересня цього року зазначена сума боргу зменшилася на 84,4 млн грн або на 16,9 %, і на 30.09.2021 становить 414,0 млн гривень.

У структурі загальної суми заборгованості:
- 397,1 млн грн або 96 % припадає на економічно активні підприємства;
- 10,9 млн грн або 3 % – на економічно неактивні підприємства;
- 6,0 млн грн або 1 % – на підприємства-банкрути.

За галузевим спрямуванням заборгованість із заробітної плати розподіляється таким чином:
- вугільна галузь – 391,3 млн грн, з них вугледобувні підприємства – 385,8 млн грн;
- електроенергетична галузь – 15,0 млн грн;
- атомно-промисловий комплекс – 4,4 млн грн;
- нафтогазовий комплекс – 3,3 млн гривень
.

Найбільша питома вага у загальній сумі заборгованості із заробітної плати припадає на вугледобувні підприємства (93,2 %), причинами виникнення якої є зниження обсягів видобутку та збуту вугілля, несвоєчасні та неповні розрахунки за відвантажену споживачам вугільну продукцію тощо.

Джерелами виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї працівникам державних вугледобувних підприємств у 2021 році є кошти, отримані від реалізації вугільної продукції, та видатки з державного бюджету за програмою КПКВК 2401590 “Реструктуризація вугільної галузі” (далі – бюджетна програма).

Законом України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” передбачено видатки за бюджетною програмою в обсязі 3 125,0 млн грн, у тому числі 3 068,0 млн грн – на оплату праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, та погашення заборгованості з неї.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики на 2021 рік” від 14.07.2021 № 760-р здійснено перерозподіл видатків розвитку, передбачених Міненерго в 2021 році, у сумі 393,0 млн грн. шляхом зменшення за програмою КПКВК 2401070 “Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств” та збільшення за програмою КПКВК 2401590 “Реструктуризація вугільної галузі”.

За січень – вересень 2021 року за програмою “Реструктуризація вугільної галузі” державним вугледобувним підприємствам на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, спрямовано 461,1 млн грн з урахуванням наближення видатків в обсязі 836,5 млн грн з жовтня – грудня цього року на травень та перерозподілу видатків розвитку у сумі 393,0 млн грн, передбачених Міненерго у 2021 році.

З метою пошуку шляхів для врегулювання проблеми погашення боргів із заробітної плати Міненерго проводить засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення). У серпні-вересні цього року відбулося 6 засідань тимчасової комісії із заслуховуванням керівників підприємств-боржників, за результатами яких прийнято відповідні рішення.

Керівників підприємств, організацій та господарських товариств, що належать до сфери управління Міненерго, зобов’язано вжити дієвих заходів для погашення заборгованості із заробітної плати та недопущення її виникнення в подальшому.

Підприємствами-боржниками складено графіки погашення у 2021 році заборгованості із заробітної плати, за станом виконання яких Міненерго здійснює контроль.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств Міненерго приймає рішення щодо їх подальшого функціонування.
Питання дотримання законодавства в частині нарахування та виплати заробітної плати досліджується під час виконання Плану діяльності з внутрішнього аудиту Міненерго на відповідний період.