зробити стартовою додати в обране


Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины

Про затвердження Звіту про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів у 2008 році та Звіту про виконання бюджету Фонду за 2008 рік

Розглянувши Звіт виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі-виконавча дирекція Фонду) про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів у 2008 році та Звіт про виконання бюджету Фонду за 2008 рік, керуючись абзацом третім пункту 7 частини сьомої, пунктами 8-11 частини сьомої статті 17, частинами першою та другою статті 18 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", правління Фонду постановляє:

1. Затвердити Звіт про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів у 2008 році, що додається.

2. Затвердити Звіт про виконання бюджету Фонду за 2008 рік за доходами у сумі 4 084 255,2 тис. грн., у тому числі страхові внески роботодавців – 3 926 899,9 тис. грн., за видатками – 3 672 819,0 тис. грн., резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку на кінець 2008 року – 82 564,2 тис. грн., оборотна касова готівка на кінець бюджетного періоду на покриття тимчасово касових розривів для фінансування страхових виплат, соціальних послуг наступного бюджетного періоду – 328 872,0 тис. грн., що додається.

3. Виконавчій дирекції Фонду:

1) здійснювати постійний контроль за надходженням страхових коштів і цільовим їх використанням, своєчасно вживати заходів щодо збалансування доходної та видаткової частин бюджету Фонду, не допускати створення заборгованості з відшкодування соціальних послуг і виплат потерпілим від нещасних випадків на виробництві;

2) відповідно до статті 48 базового Закону в двотижневий термін опублікувати Звіт про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів у 2008 році та Звіт про виконання бюджету Фонду за 2008 рік в газетах "Голос України", "Урядовий кур’єр" та інших засобах масової інформації.

Заступник Голови правління В.Іванкевич