зробити стартовою додати в обране


Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины

ЗВІТ
про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів у 2008 році

Станом на 1 січня 2009 року кількість взятих на облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) страхувальників становила 1 228 239, у тому числі юридичних осіб – 834 734, фізичних осіб, які використовують найману працю, – 393 299, добровільно застрахованих – 206. Кількість страхувальників у 2008 році збільшилась на 84 445 страхувальників, або 7,4 відсотка у порівнянні з початком року.

Сума надходження страхових коштів до Фонду, враховуючи зараховані в рахунок страхових внесків витрати по соціальному страхуванню, збільшилась на 30,8 відсотка порівняно з 2007 роком. Тобто, бюджет Фонду, затверджений постановою правління Фонду від 14.12.2007 року № 63 „Про бюджет Фонду на 2008 рік” (із змінами), за доходами виконано майже на 102 відсотки, плановий показник – 4 004,9 млн. грн., фактичний – 4 084,3 млн. грн. При цьому акумульовано надходження коштів до Фонду в сумі майже 3 949,0 млн. грн., в тому числі страхових внесків роботодавців – 3 926,9 млн. грн., або 101,8 відсотка від плану.

Фінансування видатків на заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в звітному періоді становить понад 118,4 млн. гривень, що в 3,8 раза більше в порівнянні з 2007 роком.

Одним із основних завдань соціального страхування від нещасного випадку є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці.

У 2008 році порівняно з аналогічним періодом 2007 року кількість випадків травматизму на виробництві зменшилась на 12,2% (на 2 311 осіб), у тому числі зменшилась на 7,4% (на 68 осіб) кількість травмованих із смертельним наслідком.

За звітний період спостерігається збільшення кількості випадків професійного захворювання на виробництві на 14,2 відсотка (на 846 осіб), і зменшення кількості випадків смерті від професійного захворювання на 4,9 % (22 особи).

77,8% нещасних випадків сталося через організаційні причини, а саме: через порушення трудової і виробничої дисципліни, порушення правил дорожнього руху тощо; 14% нещасних випадків – через технічні причини (незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, засобів виробництва, транспортних засобів та інші); 8,2% нещасних випадків – через психофізіологічні причини (травмування внаслідок протиправних дій інших осіб та інші).

За 2008 рік з бюджету Фонду надано соціальних послуг і виплачено страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) на суму 3 161,4 млн. гривень.

Страхові виплати, передбачені Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, отримують 319 тисяч потерпілих на виробництві та їх утриманців. Середній розмір щомісячної страхової виплати яку отримують 298,5 тис. потерпілих, у 2008 році склав 536,7 грн., що на 85грн., або на 18,8 відсотка більше порівняно з 2007 роком. Середній розмір щомісячної страхової виплати, яку отримують 20,5 тис. осіб, які мають на це право в разі втрати годувальника, за звітний період склав 562,0 грн., що на 96 грн., або на 20,6 відсотка більше, ніж за 2007 рік. При цьому слід зазначити, що випереджаючими темпами зростає розмір одноразових страхових виплат.

Основна частина страхових виплат припадає на щомісячні виплати потерпілим, членам їх сімей (2 060,6 млн. грн., або 50,5 % від доходів Фонду) та виплати одноразової допомоги (685,7 млн. грн., або 16,8 % від доходів Фонду).

У 2008 році у зв’язку зі стійкою втратою професійної працездатності одноразову допомогу отримали 15 997 потерпілі, що порівняно з 2007 роком менше на 20 осіб. Розмір цієї допомоги в середньому на одного потерпілого у звітному періоді становив 30,2 тис. гривень, що більше на 25 %, ніж у 2007 році.

Одноразову допомогу у зв’язку із смертю потерпілого виплачено 1486 утриманцям та 1642 сім’ям. У 2008 році ця допомога у середньому становила 22,4 тис. гривень на одного утриманця та 103,4 тис. гривень на одну сім’ю, що більше в порівнянні з 2007 роком на 25,4% і 28,0 %, відповідно.

У 2008 році Фондом продовжувались виплати потерпілим грошових сум на відшкодування моральної (немайнової) шкоди за наявності встановлення факту заподіяння цієї шкоди, що виникли до 23.02.2007 року, на виконання рішень судів. Відшкодовано моральну (немайнову) шкоду 672 потерпілим на суму майже 10,3 млн. грн., що на 83 % менше, ніж у 2007 році. Кількість потерпілих, які отримали цей вид страхової виплати, зменшилась порівняно з 2007 роком на 78 відсотків. При цьому слід зазначити, що Законом України від 23.02.2007 року № 717 „Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання України” норму щодо відшкодування Фондом моральної шкоди було виключено.

За звітний період Фондом було профінансовано видатки на медичну, професійну та соціальну реабілітацію потерпілих на виробництві у сумі понад 200,5 млн. гривень.

Протягом року медичні та соціальні послуги надавались усім потерпілим, які звернулись до Фонду. Порівнюючи забезпечення потерпілих на виробництві санаторно-курортним лікуванням з попереднім періодом у 2008 році можна помітити значне підвищення кількості потерпілих, які отримали дані послуги. Так, санаторно-курортним лікуванням було забезпечено 11294 інвалідів, що на 14,9 відсотка більше, ніж у 2007 році. Загальна сума коштів на санаторно-курортне лікування потерпілих на виробництві у звітному періоді склала понад 55,7 млн. грн., що у 2,5 раза більше порівняно з 2007 роком.

Значно зросли витрати Фонду на придбання протезно-ортопедичних виробів для потерпілих. Загальна сума цих видатків у 2008 році склала 15,6 млн. грн., що на 83,5% більше порівняно з 2007 роком. Це дозволило забезпечити протезно-ортопедичними виробами 3650 потерпілих, що на 1142 особи, або на 45,5% більше, ніж у минулому році.

У 2008 році Фондом було придбано 1266 автомобілів для інвалідів внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання на загальну суму 39,8 млн. грн. Враховуючи інші видатки, пов’язані із забезпеченням інвалідів спецавтотранспортом, загальна сума цих витрат становила майже 47,2 млн. гривень.

Видатки з бюджету Фонду у 2008 році зросли на 23,3 відсотка порівняно з 2007 роком і становили понад 3 672,8 млн. гривень, що менше запланованих показників на 4,8 відсотка.