зробити стартовою додати в обране


Направления деятельности

Социально-экономическая защита

29 Грудня 2010
Попередня експертна оцінка пенсійної реформи в Україні. Погляд профспілок
Фахівцями Федерації профспілок України здійснено попередню експертну оцінку основних положень проекту Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", зареєстрованого у Верховній Раді України 13 грудня 2010 р., реєстр. № 7455.

Як повідомляє департамент з питань соціального захисту ФПУ, зазначена оцінка буде доопрацьована з урахуванням більш глибокого вивчення законопроекту і пропозицій членських організацій Федерації та буде покладена в основу позиції профспілок під час громадського обговорення законопроекту, оголошеного Урядом.

Законопроектом пропонуються наступні зміни, зокрема:

У солідарній системі пенсійного страхування:

1. Підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років, щорічно збільшуючи його на 6 місяців кожного року, починаючи з 1 лютого 2011 року.

Пропонуємо відкласти розгляд питання підвищення пенсійного віку на більш пізній термін, після завершення відповідної підготовчої роботи.

За ініціативою Федерації профспілок було проведено низку зустрічей з представниками урядових структур для підготовки висновків щодо доцільності і економічної обґрунтованості пропозицій, запропонованих Меморандумом між Урядом України та МВФ, в т.ч. щодо підвищення пенсійного віку для жінок.

Як було з’ясовано, за рахунок підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років економія коштів Пенсійного фонду України у 2011 році становитиме лише 554 млн. грн. з подальшим збільшенням цієї суми у наступні роки.

Профспілки запропонували заміщення даної суми за рахунок: виведення з тіні (легалізації) заробітної плати з нарахуванням на неї внесків до Пенсійного фонду України; розширення зайнятості незайнятих громадян України; збільшення фонду оплати праці за рахунок підвищення частки оплати праці в операційних затратах на виробництво продукції. Обсяги додатково залучених внесків до бюджету пенсійного фонду можуть становити не менше 75 млрд. грн. на рік.

Крім того, зазначають фахівці ФПУ, не було проведено прогнозних розрахунків впливу підвищення пенсійного віку для жінок на ситуацію на ринку праці, не вирішена проблема працевлаштування молоді та жінок передпенсійного віку. Ці питання на сьогодні вже набули значної гостроти.

2. Запровадити максимальний розмір пенсії на рівні дванадцяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність.

У цілому запропоноване обмеження пенсій максимальним розміром підтримується. Як свідчить зарубіжний досвід, співвідношення між мінімальним та максимальним розмірами пенсій як правило становить 1 до 4(6). Тому на першому етапі максимальний розмір пенсії можна було б встановити на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

3. Збільшити тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсій за віком з 5 до 15 років.

Внесена пропозиція погіршує умови пенсійного забезпечення громадян. Якщо особа, наприклад, матиме всього стаж роботи 13 років, то виходячи із зазначеного вище права на пенсійні виплати вона не матиме. Це не зовсім справедливо, адже вона (і за неї) протягом цих 13 років сплачувала (сплачували) страхові внески. Виходячи з 35,2% відрахувань до Пенсійного фонду, наприклад, з середньої заробітної плати 2500 грн. за 13 років до Пенсійного фонду буде сплачено 137 тис. грн. Це набагато більше, ніж буде у працівників на накопичувальному пенсійному рахунку. Тому повністю позбавляти працівника права на пенсію за віком у такому разі є несправедливим.

В іншому разі, якщо все-таки приймається рішення про збільшення необхідного стажу роботи, то в такому разі слід передбачити пенсію за віком при неповному стажі, як це було передбачено раніше діючим законодавством (при наявності не менше 5 років страхового стажу).

4. Збільшити тривалість страхового стажу з 20 років у жінок і 25 років у чоловіків відповідно до 30 і 35 років, необхідних для призначення мінімальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму. При цьому підвищення до пенсій за понаднормовий стаж у розмірі 1% від обчисленого розміру пенсії провадитиметься лише за кожний повний рік роботи понад зазначених вище 30 і 35 років.

Зазначене фактично призведе до зниження рівня пенсійного забезпечення багатьох пенсіонерів, у яких заробітна плата була низькою і відносно невеликим стаж роботи. Крім того потрібно звернути увагу на те, що нині підвищення за понаднормовий стаж призначається понад мінімального розміру пенсії за віком. Законопроектом пропонується встановити мінімальний розмір пенсії на рівні прожиткового мінімуму з урахуванням підвищення за понаднормовий стаж.

Нині у чоловіків і жінок середня тривалість страхового стажу складає лише 35 років, тому значна частина громадян не матиме права на підвищення до пенсій. Значно збільшиться кількість пенсіонерів, які отримуватимуть пенсії нижче мінімальної. У зв’язку з цим пропонується залишити існуючу норму.

5. Збільшити тривалість страхового стажу з 5 до 15 років для призначення пенсій по інвалідності та у разі втрати годувальника.

Зазначене не підтримується, оскільки погіршує умови пенсійного забезпечення громадян.

6. Для обчислення розмірів пенсій використовувати заробітну плату лише за період страхового стажу після 1 липня 2000 року за даними персоніфікованого обліку.

У цілому пропозиція сприймається позитивно. Відповідно до нині діючого законодавства, при призначенні пенсії враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 01.07.2000 р. і за весь період починаючи з 01.07.2000 р. до моменту звернення за призначенням пенсії. Разом з тим, перед виходом на пенсію, особливо враховуючи складний фінансово-економічний стан підприємств і організацій, працівники можуть мати значно нижчу заробітну плату, ніж, наприклад, 15-20 років тому.

Тому необхідно залишити існуючу норму, але за бажанням працівника. Тобто, якщо працівник бажає додатково до заробітної плати працівника за період з 1 липня 2000 року до виходу на пенсію взяти ще заробітну плату за будь-які 5 років роботи за період до 1 липня 2000 року, то таку можливість йому необхідно забезпечити.

7. Крім періоду у межах 10% від загального стажу роботи, який нині можна виключати з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, пропонується надати особам можливість також додатково виключати періоди строкової військової служби, по догляду за дитиною до 3 років, по догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Зазначену пропозицію неодноразово вносила і ФПУ, тому вона підтримується.

8. При обчисленні коефіцієнтів заробітку передбачається за періоди отримання допомоги по безробіттю враховувати мінімальну заробітну плату.

Зазначена пропозиція не підтримується, оскільки більша частина безробітних отримують допомогу по безробіттю у значно вищому розмірі, ніж мінімальна заробітна плата. Тому потрібно враховувати розмір допомоги по безробіттю або дати можливість вилучати зазначені періоди при визначенні коефіцієнтів заробітку.

9. При призначенні пенсій їх розміри визначати із застосуванням середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки перед зверненням за призначенням пенсії.

Внесена пропозиція суттєво знижує розміри пенсій. Потрібно залишити існуючу норму, тобто що для обчислення пенсії має враховуватися середня заробітна плата в Україні за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. В іншому випадку, ніякого осучаснення заробітної плати працівника за минулий період (а це головна мета коригування заробітку) не відбуватиметься.

10. Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам передбачається провадити лише з урахуванням стажу робити після призначення пенсії (не менше 2 років), або із застосуванням стажу роботи і заробітку після призначення пенсії, але розрахунок пенсії провадити із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні, з урахуванням якого раніше було призначено (перераховано) пенсію.

Внесена пропозиція не підтримується. Пенсіонери, продовжуючи працювати, сплачують (і за них сплачуються) внески на пенсійне страхування, розмір яких є досить високим. Тому для них пенсії мають підвищуватися у більш вищому розмірі порівняно з непрацюючими пенсіонерами.

Пропонуємо у законопроекті передбачити норму щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам з врахуванням середньої заробітної плати в Україні за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії.

При цьому необхідно звернути увагу, що пропозиції про здійснення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам суперечать положенням передвиборчої програми Президента України В. Януковича "Україна для людей" стосовно захисту прав працюючих пенсіонерів, створення стимулів для залучення пенсіонерів до трудової діяльності.

11. При переведенні з одного виду пенсії на інший для розрахунку розміру пенсії застосовувати показник середньої заробітної плати, який застосовувався при обчисленні раніше призначеної (перерахунку) пенсії.

Пропозицію внесено не обґрунтовано. Якщо, наприклад, особі у 2006 році була призначена пенсія по інвалідності і вона продовжувала працювати, а в 2011 році призначається пенсія за віком, то вважаємо несправедливо здійснювати розрахунок пенсії виходячи із середньої заробітної плати за 2005 рік. Такий розрахунок здійснюватимися як при первинному призначенні пенсії. Крім того, потрібно в законі дати поняття «переведення з одного виду пенсії на інший», оскільки на практиці воно призводитиме до різного тлумачення.

12. Достроково призначена пенсія (за півтора року до досягнення пенсійного віку) у період до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, працюючим пенсіонерам не виплачується.

Пропозиція підтримується.

13. Виплачувати грошову допомогу особам, які на дату досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працюють у закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів “е”—“ж” статті 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення” (працівники освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, спортсмени – заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу) в розмірі десяти місячних їх пенсій. Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюватиметься у разі, коли таким особам раніше пенсія не призначалася за рахунок коштів, з яких виплачується пенсія.

Стосовно самої виплати грошової допомоги, то зауважень немає. Але фінансування цієї виплати має здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету. В іншому випадку внесена пропозиція спричинить додаткове фінансове навантаження на бюджет Пенсійного фонду України.

14. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи, збільшується з 15 до 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Підтримується, оскільки дозволить збільшити надходження до бюджету Пенсійного фонду України.

II. Пропонується у пенсійному забезпеченні за спеціальними законодавчими актами:

1. Підвищити пенсійний вік для чоловіків до 62 років (державні службовці, народні депутати, науковці, судді та інші).

Зазначена пропозиція не підтримується, оскільки в даному випадку не враховується низька середня тривалість життя чоловіків як в цілому, так і в період перебування на пенсії. Питання слід відкласти на більш пізній термін, після завершення відповідної підготовчої роботи.

2. Пенсії призначати в розмірі 80% заробітку (нині 80-90% залежно від вислуги років).

Виходячи із стратегії реформування пенсійної системи (в частині реформування спеціальних пенсій) пропозиція заслуговує на увагу.

3. Встановити максимальний розмір пенсії на рівні 12 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Пропозиція підтримується, проте таке обмеження доцільно встановити на рівні 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

4. У тих випадках, коли розмір раніше призначеної пенсії є вищим ніж 12 прожиткових мінімумів, то в подальшому така пенсія не буде індексуватися і підвищуватися у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в Україні до того часу, поки не відповідатиме максимальному розміру пенсії, встановленому цим Законом.

Пропозиція підтримується.

5. Здійснювати виплату спеціальних пенсій в період роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій за окремими законодавчими актами у підвищених розмірах, в розмірах, визначених за нормами Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Такий порядок виплати пенсії не поширюється на пенсіонерів, яким призначена пенсія та які влаштувалися на роботу до набрання чинності цього Закону.

Пропозиція підтримується, оскільки це дасть можливість забезпечити єдиний підхід щодо рівня пенсійного забезпечення працюючих пенсіонерів всіх категорій. Однак, це має стосуватися всіх пенсій, призначених у підвищених розмірах, зокрема, Митного кодексу України, Законів України «Про Національний банк України», «Про Кабінет міністрів України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про судову експертизу», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про судоустрій і статус суддів».

6. Достроково призначена пенсія (за півтора року до досягнення пенсійного віку) у період до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, працюючим пенсіонерам не виплачується.

Пропозиція підтримується.

7. Збільшується тривалість вислуги років, необхідної для призначення пенсії за вислугу років працівникам прокуратури (на 5 років).

Зауважень немає, проте пропозиція потребує додатково обговорення.

8. Збільшується тривалість вислуги років, необхідної військовослужбовцям для призначення пенсії за вислугу років та розмір обчислення пенсій у відсотках залежно від вислуги років.

Зауважень немає, проте пропозиція потребує додатково обговорення.

9. Науковим працівникам для обчислення пенсії враховуватиметься лише заробітна плата за даними персоніфікованого обліку, тобто за період з 1 липня 2000 року і до виходу на пенсію (нині – за будь-які 5 років наукової роботи до 1 липня 2000 року та за весь період роботи з 1 липня 2000 року до виходу на пенсію).

У цілому підтримується, проте доцільно залишити існуючу норму. Тобто, якщо працівник бажає додатково до заробітної плати працівника за період з 1 липня 2000 року до виходу на пенсію взяти ще заробітну плату за будь-які 5 років наукової роботи за період до 1 липня 2000 року, то таку можливість він повинен мати.

10. Працюючим науковим працівникам пенсія перераховуватиметься лише з урахуванням стажу роботи після призначення пенсії та з урахуванням середньої заробітної плати в Україні, з якої було призначено (попередньо) перераховано пенсію.

Запропонована норма не підтримується. Необхідно залишити діючу норму щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам з врахуванням середньої заробітної плати в Україні за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії.

III. Щодо накопичувальної пенсійної системи

Законопроектом передбачається:
- запровадити накопичувальну систему пенсійного страхування (ІІ рівень) з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України;
- поширити дію ІІ рівня на осіб, яким на дату запровадження системи виповнилося не більше 35 років;
- встановити розмір страхового внеску з моменту впровадження системи на рівні 2% бази нарахування єдиного внеску на соціальне страхування із подальшим щорічним підвищенням на один відсоток до 7%;
- адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснювати через Пенсійний фонд України, а через 2 роки – за бажанням через недержавний пенсійний фонд;
- вносяться ряд уточнень щодо окремих понять, взаємовідносин у накопичувальній системі пенсійного забезпечення, сплати внесків, здійснення виплат, відповідальності різних суб’єктів тощо.

У цілому зауважень немає, однак ряд запропонованих положень потребує додатково обговорення.
Социально-экономическая защита | Направления деятельности | главная