зробити стартовою додати в обране


Направления деятельности

Социально-экономическая защита

26 Січня 2010
Правительство утвердило изменения и дополнения в Порядок предоставления компенсации за бытовое топливо с учетом предложений Укруглепрофсоюза
Кабинет министров Украины утвердил изменения и дополнения в Порядок предоставления компенсации за бытовое топливо трудящимся отрасли с учетом предложений Профсоюза работников угольной промышленности. Соответствующее постановление размещено на сайте Кабмина и Верховной Рады (полный текст см. ниже).

Утвержденные 34 постановлением изменения помогут работникам и пенсионерам угольной отрасли уменьшить «бумажную волокиту» и «оббивание порогов», для того чтобы подтвердить свое право на получение компенсации, а также дают другие преимущества в сравнении с 887 постановлением Кабмина от 12.08.2009 года, которым и был утвержден порядок предоставления компенсации лицам, имеющим право на бесплатное получение угля на бытовые нужды, но проживающим в домах с центральным отоплением.

В первоначальной редакции не был указан механизм получения права на компенсацию таких категорий граждан, как ветераны и инвалиды войны и труда, хотя согласно Горному закону эти категории имеют право на получение компенсации. Также серьезным недостатком было и то, что в документе не указали органы, которые будут предоставлять данные о том, имеет ли пенсионер право на компенсацию за газ, электроэнергию и отопление. Сложилась ситуация, в которой люди попросту не смогли бы предоставить необходимые документы. Многие угольные предприятия уже давно ликвидированы, соответственно взять давно неработающим пенсионерам необходимые справки было попросту негде.

В этом вопросе Минтруд согласился с Профсоюзом угольщиков. Теперь право пенсионеров угольной отрасли на получение компенсации будет определяться по трудовой книжке, перечню профессий, на основе которого эта категория граждан имеет право на получение бытового топлива, а также Списками №1 и №2 профессий, имеющих право на льготное получение пенсии.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 січня 2010 р. N 34, Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 77 і від 12 серпня 2009 р. N 887

Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 77 (77-2007-п) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 289), і Порядку надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 887 (887-2009-п) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 64, ст. 2250), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2010 р. N 34

ЗМІНИ, що вносяться до порядків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 77 (77-2007-п)
і від 12 серпня 2009 р. N 887 (887-2009-п)

1. У Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 77 (77-2007-п):

1) пункт 1 після слів «Про освіту»,» доповнити словами «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (32/95-ВР), «Про захист рослин» (180-14),»;

2) у пункті 4:

абзац перший після слова «особи» доповнити словами «(крім осіб, які мають право на безоплатне забезпечення вугіллям для побутових потреб згідно із статтею 48 Гірничого закону України) (1127-14)»;

абзаци другий - шостий замінити абзацами такого змісту:

«Особи, які мають право на безоплатне забезпечення вугіллям для побутових потреб згідно із статтею 48 Гірничого закону України (1127-14), пред'являють уповноваженому органові трудову книжку та пенсійне посвідчення (крім непрацевлаштованих працівників), що підтверджують відповідність вимогам статті 48 зазначеного Закону (1127-14), а також подають:

заяву та довідку, передбачені абзацом першим цього пункту;

довідку про перебування на обліку в центрі зайнятості (непрацевлаштовані працівники);

висновок медико-соціальної експертизи (інваліди);

акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 3 до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 (1112-2004-п) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2337) (сім'ї працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника).

У разі коли особа, яка має право на безоплатне забезпечення вугіллям для побутових потреб згідно із статтею 48 Гірничого закону України (1127-14), отримує пенсію відповідно до Списку N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, та Списку N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 36 (36-2003-п) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 102), і у трудовій книжці відсутні відомості про характер роботи на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля і вуглебудівних підприємствах, територіальний орган Пенсійного фонду України подає уповноваженому органові за його запитом і на підставі наявних у пенсійній спр
аві документів інформацію про стаж та характер роботи на таких підприємствах із зазначенням підпункту, пункту, розділу і номера Списку (36-2003-п).

Якщо особі, яка має право на безоплатне забезпечення вугіллям для побутових потреб згідно із статтею 48 Гірничого закону України (1127-14), пенсія призначена на загальних підставах і у трудовій книжці відсутні відомості про виконання робіт на технологічній лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, уповноважений орган керується переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 48 зазначеного Закону (1127-14).».

2. У Порядку надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 887 (887-2009-п):

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм надання компенсації за оплату електроенергії, природного газу та центрального опалення житла (далі - компенсація) особам, які мають право на її отримання згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України (1127-14) (далі - отримувачі компенсації).»;

2) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2. Отримувачі компенсації, які є працівниками з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств (далі - працівники), подають заяву про надання компенсації підприємствам з видобутку (переробки) вугілля або вуглебудівним підприємствам, на яких вони працюють (далі - вугільні підприємства), а отримувачі компенсації, які не працюють на вугільних підприємствах (далі - особи, які не працюють на вугільних підприємствах), - управлінням праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, структурним підрозділам з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва і Севастополя) рад (далі - органи праці та соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання.»;

абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:

«Особи, які не працюють на вугільних підприємствах, також:

пред'являють трудову книжку та пенсійне посвідчення (крім непрацевлаштованих працівників), що підтверджують відповідність вимогам статей 43 і 48 Гірничого закону України (1127-14);

подають:

- копію посвідчення на право носіння знаків Шахтарської Слави або Шахтарської Доблесті трьох ступенів (особи, нагороджені такими знаками);

- копію посвідчення інваліда або ветерана війни та праці (інваліди і ветерани війни та праці);

- довідку про перебування на обліку в центрі зайнятості (непрацевлаштовані працівники);

- висновок медико-соціальної експертизи (інваліди);

- акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 3 до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 (1112-2004-п) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2337) (сім'ї працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника).

У разі коли отримувач компенсації отримує пенсію згідно із Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, та Списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 36 (36-2003-п) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 102), і у трудовій книжці відсутні відомості про характер роботи на вугільних підприємствах, територіальний орган Пенсійного фонду України подає органові праці та соціального захисту населення за його запитом і на підставі наявних у пенсійній справі документів інформацію про стаж та характер роботи на вугільних підприємствах із зазначенням підпункту, пункту, розділу і номера Списку (36-2003-п).

Якщо отримувачеві компенсації пенсія призначена на загальних підставах і у трудовій книжці відсутні відомості про виконання робіт на технологічній лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, орган праці та соціального захисту населення керується переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до статей 43 і 48 Гірничого закону України (1127-14).

Центр зайнятості інформує орган праці та соціального захисту населення за його запитом про непрацевлаштованих працівників.»;

3) в абзаці четвертому пункту 3 слова і цифру «Зазначені у пункті 1 цього Порядку особи» замінити словами «Отримувачі компенсації».
Социально-экономическая защита | Направления деятельности | главная