зробити стартовою додати в обране


Направления деятельности

Социально-экономическая защита

23 Квітня 2015
ЗАЯВА III З’їзду шахтарів України. Про порушення прав на мінімальну шахтарську трудову пенсію
Делегати III З’їзду шахтарів України з обуренням заявляють, що політика Уряду України, яка проводиться для подолання фінансової кризи за рахунок робочого класу країни та інших соціально незахищених верств населення, в тому числі пенсіонерів - шахтарів, послідовно веде до руйнації виробничого потенціалу країни та деградації виробничих сил суспільства, що в свою чергу веде до загострення соціальної напруги у країні та загрози суспільному спокою.

Одним із векторів такої політики є проведеня реформ у сфері пенсійного забезпечення громадян, яке активно проводиться шляхом прийняття дискримінаційного соціального законодавства, тим самим, порушуючи конституційні права громадян України, а також норми міжнародного права, якими передбачено право на соціальний захист від бідності.

Штучне утримання Урядом законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму до 01.12.2015року суттєво позначається на рівні заробітної плати працюючих, веде до подальшого зниження забезпечення поточної фінансової стійкості пенсійної системи та збільшення дефіциту солідарного пенсійного фонду, що, відповідно- знижує рівень пенсійного забезпечення громадян.

Поряд з цим, безпідставне припинення Урядом осучаснення пенсії в залежності від росту середньої зарплати в Україні та діючі непрозорі і несправедливі правила її індексації в залежності від рівня інфляції не мають аналогів у світі та ведуть у бік постійного збільшення розриву у розмірах пенсій, призначених у різні роки та поступового системного зменшення рівня заміщення втраченої заробітної плати трудовою пенсією. Вже зараз рівень заміщення ледь перевищує 35 відсотків, а в порівнянні з європейськими країнами показник співвідношення середньої пенсії до розміру середньої заробітної плати в Україні в рази менше.

Крім того, змінами, внесеними до пенсійного законодавства, з 01.04.2015р. до кінця поточного року припиняється підвищення мінімального розміру пенсії при підвищенні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Саме з цих причин шахтарям, які одержують мінімальну пенсію в розмірі відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (не менше трьох прожиткових мінімумів – на даний час це 2847грн.) гарантована мінімальна пенсія на протязі всього 2015року підвищуватися не буде. Тільки з 01.01.2016 року ця норма буде відновлена, незважаючи на те, що прожитковий рівень для непрацездатних осіб буде підвищений з 01.12.2015року до рівня 1074грн. і мінімальна пенсія шахтаря могла вже у грудні 2015р. підвищитися до 3222грн.
Але самим цинічним по відношенню до шахтарів, що десятками років працювали в підземних умовах на видобутку вугілля та в більшості випадків з причин недосконалості та несправедливості діючого пенсійного законодавства одержали пенсії в мінімальному розмірі, є те, що ця гарантована мінімальна пенсія шахтарів, які продовжують трудову діяльність, завдяки прийнятим змінам до законодавства повинна виплачуватися з 1квітня і до кінця поточного року в розмірі 85 відсотків (від 2847грн.сума зменшення становить 427грн.). Це є грубим порушенням Конституції України і всіх діючих норм національного та міжнародного права.

В умовах постійного та стрімкого зростання цін на товари, тарифів на комунальні та інші послуги, відміни та звуження основних соціальних гарантій для шахтарів, невеликі і без того розміри пенсій не забезпечують гідного рівня життя пенсіонерів, гарантованого Конституцією України, прирікаючи їх на злиденність та вимирання, що змушує їх працювати і після призначення пенсії.

Взявши до уваги введення в 2015році низького порогу при оподаткуванні пенсій та підвищеної загальної прогресивної ставки податку на доходи фізичних осіб, соціальні проблеми шахтарів, в тому числі працюючих та непрацюючих пенсіонерів, не тільки не зможуть бути вирішеними, а навпаки будуть далі поглиблюватися.

Делегати III З”їзду шахтарів заявляють, що:

усвідомлюючи всі складнощі держави у теперішніх соціально – політичних умовах, не можуть знайти ніякого пояснення та підстав діям Уряду та Гаранта Конституції України в особі Президента України щодо навіть тимчасового скасування законодавчо встановленої державної гарантії по мінімальному розміру трудової пенсії шахтарів;

такі дії ведуть до деградації робітничого та економічного потенціалу України, зовсім не сумісні з європейськими соціальними стандартами, взагалі направлені на знищення шахтарів та вугільної галузі, є антинародними і антисоціальними та несуть велику загрозу соціальному миру і спокою в Україні.

У зв’язку з цим шахтарі наполегливо вимагають від Президента України та Уряду України забезпечити виплату в повному розмірі пенсії працюючим пенсіонерам - шахтарям, які згідно до Закону України «Про підвищення шахтарської праці» одержують гарантований розмір мінімальної шахтарської пенсії у розмірі трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, шляхом внесення змін до Закону України «Про внесення змін в окремі законодавчі акти України щодо пенсійного забезпечення» №213–VIII від 02.03.2015року, яким ця гарантія незаконно була скасована для шахтарів.

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ НЕ МОЖУТЬ БУТИ СКАСОВАНІ ТА ЗВУЖЕНІ І ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЗОБОВ”ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ!
Социально-экономическая защита | Направления деятельности | главная