зробити стартовою додати в обране


Направления деятельности

Социально-экономическая защита

2 Березня 2015
Участники шахтерской акции протеста выдвинули требования Верховной Раде и правительству
В Киеве продолжается акция протеста горняков. В 17 часов в парламенте ожидается начало заседания, в ходе которого планируется рассмотрение изменений в Государственный бюджет на текущий год. У стен Верховной Рады вновь собрались шахтеры, требующие включения в главную смету страны расходов на угольную отрасль.

С трибуны митинга прозвучали выступления участников акции. Также была принята резолюция.


РЕЗОЛЮЦІЯ МІТИНГУ
на підтримку вимог шахтарів України по включенню до Держбюджету України на 2015 рік додаткових видатків на вугледобувні підприємства галузі, відновлення законних соціальних гарантій працівникам вугільної промисловості та виконанню зобов'язань за галузевим колективним трудовим спором

Після попередньої акції протесту шахтарів галузі, яка відбулася 28 січня поточного року, за розпорядженням Кабінету Міністрів України було створено Міжвідомчу комісію з розв'язання проблем вугільної галузі під головуванням Міністра енергетики та вугільної промисловості України. До її складу увійшли керівники міністерств та відомств, голови держадміністрацій вугільних регіонів України, народні депутати України та представники галузевих профспілок. Комісія напрацювала Меморандум із врегулювання проблемних питань вугільної галузі. В тому числі визначені відповідні заходи щодо додаткових обсягів фінансування вугільних підприємств за рахунок держбюджету, погашення заборгованості із заробітної плати, поновлення соціальних гарантій працівників та пенсіонерів вугільної промисловості, своєчасного та у повному обсязі здійснення розрахунків за електроенергію та вугільну продукцію.

Втім, формальне ставлення ряду керівників міністерств і відомств щодо участі в роботі Міжвідомчої комісії призвело до того, що не було погоджено з відповідними міністерствами та відомствами визначених у Меморандумі обсягів державного фінансування підприємств галузі, які мали бути запропоновані при внесенні змін до Державного бюджету України на 2015 рік. Графік погашення заборгованості шахтарям із заробітної плати є нереальним та необґрунтованим. Не досягнуто також згоди усіх зацікавлених сторін щодо врегулювання ситуації на енергоринку. Не подано до Верховної Ради України проекти відповідних змін до законодавчих актів з метою відновлення соціальних гарантій працівників та пенсіонерів вугільної промисловості. Окрім часткового погашення боргів із заробітної плати, що утворилися у минулому році фактично нічого не зроблено. Навпаки, Уряд робить подальші кроки щодо зубожіння широких верств населення і зокрема - шахтарів та ліквідації залишків соціальних гарантій для працівників, зокрема у сфері пенсійного забезпечення.

Проект змін до Державного бюджету України на 2015 рік не містить в собі позицій, яких ми домагалися на попередній акції протесту. Зокрема не передбачено кошти на держпідтримку вугільних підприємств із собівартості готової товарної вугільної продукції, на капітальне будівництво, охорону праці та гірничорятувальні заходи. Внаслідок такого рішення багато підприємств галузі вже цього року припинять своє існування, десятки тисяч шахтарів залишаться без роботи і будуть приречені зі своїми сім'ями на злиденне існування. Тобто Уряд в порушення положень парламентської Коаліційної угоди 2014 року, яка передбачає поетапне скорочення державної підтримки та реформування підприємств вугільної галузі, продовжує лінію на фактичне знищення цього сектору економіки та практично – повну ліквідацію енергетичної незалежності країни.

Замість розвитку вітчизняного вуглевидобутку Уряд і приватні корпорації закуповують вугілля за кордоном, підтримуючи економіку та збереження робочих місць інших країн. Ми знову заявляємо, що такі дії української влади носять антисоціальний і антинаціональний характер, тому та розправа, що здійснюється на цей час з вугільною галуззю і наступ на права шахтарів – це безпосередній удар по енергетичній безпеці України.

У цих складних умовах, з метою забезпечення енергетичної незалежності країни та подальшого сталого розвитку енергетичного сектору економіки, шахтарі вимагають забезпечити їх конституційні права, надати можливість стабільно працювати й отримувати оплату за свою важку та небезпечну працю.

Ми, учасники мітингу, вимагаємо від Верховної Ради та Кабінету Міністрів України:

1. Повернути на доопрацювання проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» з метою внесення до нього видатків на:
• державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції - 1 340,4 млн. грн .;
• державну підтримку будівництва вугле- і торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств - 355 млн. грн.;

2. Внести зміни до інших законодавчих актів щодо відновлення соціальних гарантій для працівників і пенсіонерів вугільної галузі, що існували на 01.12.2014 р, а також – із зняття мораторію на соціальні стандарти та забезпечення індексації заробітної плати на рівень інфляції.

3. Не допускати подальшого звуження соціальних гарантій для пенсіонерів, обмеження їх прав на отримання у повному розмірі призначених пенсій та заробітної плати, введення додаткових видів податків.

4. Забезпечити для вугільних підприємств всіх форм власності своєчасність розрахунків на Енергоринку та погашення боргів за спожиту вугільну продукцію і електроенергію.

5. Забезпечити виконання вимог чинного Законодавства, Генеральної та Галузевої угод з трудових і соціальних гарантій, що є предметом діючого галузевого колективного трудового спору.

6. Поновити роботу Координаційної ради з питань врегулювання кризової ситуації у вугільній промисловості під головуванням віце-прем’єр-міністра України, відповідального за роботу паливно-енергетичного комплексу України.

Кроме того, по предложению участников акции протеста в резолюцию включено требование об отставке министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.
Социально-экономическая защита | Направления деятельности | главная