зробити стартовою додати в обране


Направления деятельности

Правовая защита

4 Липня 2011
Участники VII Пленума ЦК Укруглепрофсоюза обратились к Парламенту и Правительству с замечаниями к законопроекту о пенсионной реформе
С целью обеспечения стабильности и социальной справедливости в системе пенсионного обеспечения шахтеров участники VII Пленума ЦК Профсоюза работников угольной промышленности Украины направили в Верховную Раду Украины и Кабинет министров Украины обращение с требованием учесть при подготовке ко второму чтению и доработке законопроекта «О мероприятиях относительно законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы» (№7455 в редакции от 31 мая 2011 года) предложения Укруглепрофсоюза.

Напомним, в первом чтении данный законопроект принят Парламентом 16 июня текущего года.

Текст обращения публикуем полностью на языке оригинала

ЗВЕРНЕННЯ
учасників VII Пленуму ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України про зауваження до проекту Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” (реєстр №7455 у редакції від 31.05.2011р.)


Учасники VII Пленуму ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України з метою забезпечення стабільності, соціальної справедливості в системі пенсійної забезпечення відносно шахтарів звертаються до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з вимогою врахувати при підготовці до другого читання або доопрацюванні законопроекту “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, який внесений Кабінетом міністрів України (рег. №7455 у редакції від 31.05.2011р.) наступні пропозиції:

1. Згідно статті 26 Закону України “Про зайнятість населення” пенсіонерам-пільговикам гарантоване право дострокового виходу на пільгову пенсію за 1,5 року до встановленого законом терміну у випадку ліквідації або реорганізації підприємства, а також при звільненні в зв’язку з невідповідністю виконуваній роботі за станом здоров’я. Запропонованим проектом Закону №7455 така гарантія ліквідована. Тому, якщо раніше шахтар мав право піти на пенсію за 1,5 року до 50 років при наявності стажу підземної роботи, що дає право на пільговий вид пенсії, то тепер при втраті роботи з зазначених вище причин оформити пенсію достроково за 1,5 року можна буде на загальних підставах – тільки за 1,5 року до досягнення віку 60 років. Відсутність права на дострокове призначення пільгової пенсії у таких випадках лишає права пільговика на рівень пенсії, розрахований безпосередньо з заробітної плати відповідного виду праці (у шахтаря – підземної роботи), що фактично можна порівняти з позбавленням взагалі права на пільгову пенсію при наявності стажу підземної роботи, що дає право на таку пенсію.

Тому у відповідності зі статтею 22 Конституції України, згідно якої не допускається при внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і гарантій, пропонується в поданому на розгляд Верховної Ради України законопроекті Кабінету міністрів України №7455 (пп.13-14 частини 7 розділу II “Перехідні положення”) статтю 21 “Достроковий вихід на пенсію” Закону України ”Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” та пункт “г” частини 1 статті 26 “Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці” Закону України “Про зайнятість населення” доповнити категорією осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах при наявності стажу роботи, який дає право на цей вид пенсії.

2. Законопроектом встановлюється порядок перерахунку пенсій працюючих пенсіонерів після двох років роботи. Він буде загальний для всіх пенсіонерів – і тих, кому пенсія призначена до реформи, і тих, кому вона буде призначена після реформи. Суть змін полягає в тому, що для перерахунку пенсій пропонується застосовувати показник середньої заробітної плати, що враховувався під час призначення або останнього перерахунку пенсії, а не рік, що передує року звернення для перерахунку пенсії, як це передбачено чинним законодавством. Реалізація запропонованої норми приведе до значного звуження прав пенсіонерів з причин незастосування принципу актуалізації заробітку, який буде враховуватися під час перерахунку пенсій та з якого сплачувалися страхові внески. Таким чином, у процесі реформи буде узаконений порядок, що протягом двох останніх років незаконно застосовувався на підставі спільного листа Мінпраці і Пенсійного фонду України, згідно якого при перерахунку пенсій в 2009 і 2010 роках застосовувався показник середньої заробітної плати по галузям економіки України за 2007 рік, що призвело до суттєвого заниження розміру пенсій після перерахунку.

В зв’язку з цим, пропонується в законопроекті №7455 частину 4 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” викласти в редакції, якою передбачити для перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам застосування показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.

3. Пропонується також залишити визначений частиною другою статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” існуючий порядок визначення заробітної плати застрахованої особи для обчислення пенсії з застосуванням середньої заробітної плати в цілому по України, з якої сплачені страхові внески, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії, а не за три календарні роки, як це передбачено законопроектом №7455. Запропонований законопроектом порядок приведе до порушення принципів осучаснення заробітку застрахованої особи на момент її звернення за призначенням пенсії та в результаті - до штучного заниження рівня призначеної пенсії.

4.Законопроектом виключена зі статті 28 діючого Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” норма щодо мінімального розміру пенсії шахтарів на рівні 80% середньої заробітної плати, але не менш трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб. Така норма була введена в зазначену статтю з прийняттям Закону “Про підвищення престижності шахтарської праці” та на підставі статті 22 Конституції України вилучена не може бути.

Пропонується залишити статтю 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в колишній редакції, а запропоновану редакцію статті із Законопроекту №7455 вилучити.

5. Законопроектом доповнена частина 3 статті 45 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якою встановлений порядок розрахунку пенсії при переході з одного виду пенсії на іншій, згідно якого має застосовуватися показник середньої заробітної плати, що визначався при первісному призначенні пенсії. Це приведе до зменшення розміру нового виду пенсії і нерівності умов розрахунку пенсії того самого виду, що особливо позначиться на працівниках підприємств зі шкідливими і небезпечними умовами праці, куди відносяться і вуглевидобувні підприємства, де високий ступінь одержання інвалідності і відповідно призначення пенсії по інвалідності можливе в будь-якому віці.

Тому пропонується залишити без змін діючий нині порядок переведення з одного виду пенсії на інший, згідно якого повинен застосовуватися показник середньої заробітної плати на момент переходу на інший вид пенсії, тобто, розрахунок повинний проводитися як при первісному призначені пенсії, визначений статтею 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Сподіваємося на порозуміння та позитивне вирішення порушених питань.


Пленум ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України
30 червня 2011 року
Правовая защита | Направления деятельности | главная