зробити стартовою додати в обране


Направления деятельности

Правовая защита

16 Грудня 2022
Укрвуглепрофспілка продовжує відстоювати повернення права на пільгову пенсію за Списками № 1 та №2.
За дорученням Президії ЦК Профспілка голова Профспілки Андрій Зимін направив звернення до Міністра соціальної політики України Оксани Жолнович щодо повернення права на пенсію за віком на пільгових умовах підземним працівникам, яким воно було безпідставно скасовано у 2016 році шляхом реформування Списків №1 та №2.

У звернені зазначається наступне.

Згідно з пунктом 10 чинного Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 Міненерго листом від 22.09.2020 № 26/1.5-14-20650 було надано Державній службі України з питань праці пропозиції та відповідні обгрунтування щодо внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 24.06.2016 року № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» стосовно працівників, зайнятих на підземних роботах 50 і більше відсотків робочого часу на рік ( в обліковому періоді).
Однак, у зв’язку із проведеною реорганізацією центральних органів виконавчої влади та передачею від Мінсоцполітики до Мінекономіки функцій щодо порядку проведення атестації робочих місць та контролю за якістю її проведення, а також стосовно внесення та обгрунтування змін до Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на передбачені законодавством пільги та компенсації, до цього часу у відповідності до законодавства не внесені необхідні зміни в частині передання функцій до положень постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та деяких інших постанов.
Саме з цих причин до цього часу без належного розгляду та висновків залишаються належним чином оформлені пропозиції та обгрунтування Міненерго щодо внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 24.06.2016р. №461 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».
Наразі відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», доопрацьований з урахуванням позицій заінтересованих сторін, знаходиться на погодженні Державної регуляторної служби України, за висновками якої даний проект було визнано регуляторним актом і з цих причин у січні 2022 року він був надісланий Міністерством соціальної політики України на відповідне погодження.

Відсутність висновків Державної регуляторної служби України унеможливлює подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України та, відповідно, до ухвалення проекту Урядом унеможливлює розгляд пропозицій Міненерго щодо змін до постанови Кабінету міністрів України від 24.06.2016 року № 461 стосовно працівників, зайнятих на підземних роботах.

Разом з тим, прийняття зазначених змін до Списків не тільки залишилося актуальним, але в умовах воєнного стану стало надзвичайно важливим для вирішення проблеми критичного дефіциту кадрів і збереження кадрового потенціалу та забезпечення сталого функціювання вугледобувних підприємств, які наразі забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури та життєдіяльність населення країни тощо.

Складні та небезпечні умови праці в підземних умовах посилюються значним підвищенням інтенсифікації праці, що обумовлено відсутністю необхідної чисельності працівників на ділянках виробничого процесу з видобутку вугілля, а також критичним браком фахівців середньої ланки, які фахово володіють процесами видобутку вугілля в складних гірничо-геологічних умовах та екстремальних ситуаціях, що виникають в режимі воєнного стану.

Повернення на підприємства працівників раніше звільнених через скасування права на соціальний захист та захист здоров’я за роботу в підземних умовах і збереження висококваліфікованих працівників - це підстава для забезпечення безпечного і безперервного процесу видобутку вугілля в обсягах, необхідних для функціювання економіки , об’єктів критичної інфраструктури та забезпечення енергетичної безпеки України.

На підставі викладеного, з метою недопущення зниження обсягів видобутку вугілля через дефіцит кваліфікованих працівників, а також створення умов для забезпечення сталої діяльності вугледобувних підприємств висловлено прохання стосовно сприяння прискоренню процесу подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», прийняття якої дозволить остаточно розглянути пропозиції Міненерго стосовно внесення змін до постанови Кабінету міністрів України № 461 від 24.06.2016 року .
Правовая защита | Направления деятельности | главная