зробити стартовою додати в обране


Направления деятельности

Правовая защита

24 Квітня 2018
ЯК ПРАВИЛЬНО ДОПУСТИТИ ПРАЦІВНИКА ДО РОБОТИ: РОЗ'ЯСНЮЄ ДЕРЖПРАЦІ
Формулювання поняття "до початку роботи" у будь-якому випадку означає заборону допускати працівника до виконання роботи відповідно до трудового договору до того, як будуть виконані вимоги КЗпП.

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний (ст. 29 КЗпП):

1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

ГУ Держпраці у Дніпропетровській області з цього приводу на своєму офіційному сайті зазначило, що на відміну від правил п. 4, правило п. 1 додержується далеко не завжди. Тому до початку роботи, працівник має повне право задати ті питання, які стосуються його подальшої роботи та особистої безпеки при виконанні посадових обов'язків.

Коли працівник своїм підписом засвідчує факт ознайомлення з зазначеними умовами, доцільно запропонувати йому окремо підписом на посадовій інструкції підтвердити факт ознайомлення з інструкцією. Наявність такого підпису буде виключати спори про зміст трудової функції працівника.

ПО матеріалам ЛІГА:ЗАКОН
Правовая защита | Направления деятельности | главная