зробити стартовою додати в обране


Направления деятельности

Охрана труда, здоровья и экологии

28 Жовтня 2009
Как расследуются несчастные случаи в быту?
В соответствии с пунктом 6 «Порядка расследования и учета несчастных случаев и аварий на производстве» (постановление кабинета Министров Украины от 25 августа 2004 года №1112) проведение расследования и ведения учета несчастных случаев, которые произошли во время передвижения на работу или с работы пешком, на общественном, частном или другом транспортном средстве, которое не принадлежит предприятию и не используется в интересах предприятия, осуществляется в соответствии с «Порядком расследования и учета несчастных случаев непроизводственного характера», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 22 марта 2001 года №270.

Своим же постановлением №885 от 19 августа 2009 года КМУ внес изменения. Текст постановления приводится.

Про внесення змін до Порядку
розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. № 885


Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 13, ст. 543; 2007 р., № 90, ст. 3306), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко


ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. № 885


1. У Порядку:

доповнити пункт 2 після слів «до ушкодження здоров'я» словами «або смерті»;

у пункті 3 доповнити:

підпункт 13 після слів «в інших організаціях» словами «, а також у рекреаційних зонах»;

пункт підпунктом 14 такого змісту:

«14) контакту з тваринами (у тому числі птахами, плазунами, комахами тощо) та рослинами (утому числі грибами, водоростями тощо), що призвело до ушкодження здоров'я або смерті потерпілих.»;

доповнити пункт 5 після слів «чи був потерпілий у стані» словами «психічного розладу,»;

абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

«про кожний нещасний випадок — до районної держадміністрації (виконавчого органу міської, районної у місті ради);»;

абзац третій пункту 7 після слів «свідчення очевидців» доповнити словами «, а у разі потреби — керівника органу (організації), на території чи об'єкті якого стався нещасний випадок»;

доповнити пункт 8 після слів «вибуховими матеріалами» словами «або дорожньо-транспортної пригоди»;

у пункті 9 доповнити:

абзац перший після слів «нещасного випадку» словами «у складі не менш як трьох осіб»;

абзац другий після слів «залучатися представники» словами «районної держадміністрації (виконавчого органу міської, районної у місті ради), Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,»;

абзац другий пункту 11 після слова «потерпілого» доповнити словами «або особи, яка представляє його інтереси,»;

у пункті 12:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

«Член комісії, незгодний із змістом складеного акта, письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта, складеного за формою НТ.».

У зв'язку з цим абзаци третій — дванадцятий вважати відповідно абзацами четвертим — тринадцятим;

абзац сьомий після слів «районної у місті ради» доповнити словами «, на території якої стався нещасний випадок»;

абзац перший пункту 15 після слова «щомісяця» доповнити словами і цифрами «до 10 числа наступного періоду»;

у пункті 16 слово «Держнаглядохоронпраці» замінити словом «МНС».

2. У додатках до Порядку:

1) додаток 1 після слів «Місце, де стався нещасний випадок» доповнити словами «, та обставини, за яких стався нещасний випадок»;

додаток 4 викласти в редакції, що додається;

код 133 додатка 5 після слова «експлуатації» доповнити словами «будівель, споруд,»;

додаток 8 викласти в редакції, що додається.

ОХРАНА ТРУДА 10/2009
Охрана труда, здоровья и экологии | Направления деятельности | главная