зробити стартовою додати в обране


Направления деятельности

Охрана труда, здоровья и экологии

4 Серпня 2023
ЗАТВЕРДЖЕНІ МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОТЕНЦІЙНО ЗАЗНАЮТЬ РИЗИКУ У ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Наказ від 19.04.2023 № 2259 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я працівників, які потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах» набув чинності 13 липня 2023 року.

Ці Мінімальні вимоги розроблено на основі Директиви 1999/92/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 16 грудня 1999 року про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров'я працівників, що піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних середовищах (п'ятнадцята окрема Директива відповідно до частини першої статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС).

Мінімальні вимоги є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, працівники яких потенційно зазнають ризику у вибухонебезпечних середовищах.

Мінімальні вимоги не поширюються на:

приміщення закладів охорони здоров’я, де газоповітряні суміші використовуються для лікування пацієнтів;
експлуатацію приладів, що працюють на газоподібному паливі, на які поширюється дія Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2018 № 814;
виробництво, обіг, використання, зберігання та транспортування вибухових речовин або хімічно нестабільних речовин;
діяльність гірничодобувних підприємств, призначених для видобування твердої, рідкої чи газоподібної мінеральної речовини;
використання наземних, водних та повітряних транспортних засобів, на які поширюються відповідні положення міжнародних угод (ADNR, ADR, ICAO, IMO, RID).
Транспортні засоби, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, не виключаються із сфери дії цих Мінімальних вимог.

У Мінімальних вимогах визначено:

обов’язки роботодавця щодо вибухозахисту робочого обладнання та робочих місць;
класифікацію місць, де можливе виникнення вибухонебезпечного середовища;
загальні організаційно-технічні заходи щодо створення безпечних умов праці на виробництві.

Також затверджено попереджувальний знак для місць, у яких може виникнути вибухонебезпечне середовище: він повинен мати трикутну форму з чорними літерами «ЕХ» на жовтому фоні, край – чорний. Жовта частина повинна становити не менш як 50 відсотків загальної площі знаку.

Звертаємо увагу, що наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 05 червня 2013 року N 317 "Про затвердження Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах", визнано таким, що втратив чинність.

За матеріалами ФПУ
Охрана труда, здоровья и экологии | Направления деятельности | главная