зробити стартовою додати в обране


Направления деятельности

Охрана труда, здоровья и экологии

20 Вересня 2022
ТРУДОВІ ПЕРЕВІРКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПІДПРИЄМЦЯМ
З початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України Державна служба України з питань праці (далі - "Держпраці") повідомила, що у період дії воєнного стану не буде проводити як планові, так і позапланові перевірки, а ті, що були розпочаті та не завершені до 24.02.2022 року, будуть скасовані. Це узгоджувалося із запровадженням Кабінетом Міністрів України Постановою № 303 від 13.03.2022 року мораторію на проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду.

Планувалося, що вже після припинення або скасування воєнного стану Держпраці з'ясовуватиме, чи мали місце порушення трудових прав працівників з боку роботодавців під час дії воєнного стану і якщо так, то вживатиме відповідні заходи, а до відновлення перевірок проводитиме лише інформаційно-роз'яснювальну роботу з роботодавцями та працівниками.

Разом з тим, невдовзі Держпраці заявила, що до неї та її територіальних органів надходять тисячі звернень громадян щодо порушення їх трудових прав. Зокрема, як повідомляє Суспільне, із запровадженням воєнного стану до Управління Держпраці в Івано-Франківській області надійшло 77 скарг від працівників. У свою чергу, Управління Держпраці в Київській області повідомляє, що до нього надійшло 1 067 звернень громадян щодо порушення їх трудових прав, щоправда така цифра відліковується не з дати введення воєнного стану в Україні, а з початку цього року. Як зазначає Управління Держпраці в Хмельницькій області, найчастіше працівники зверталися з питань оплати праці, незаконного звільнення або призупинення дії трудового договору, примусового надання відпусток без збереження заробітної плати, тощо.

З огляду на це, 01.07.2022 року Верховною Радою України було прийнято Закон України № 2352-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин", положення якого набрали чинності з 19.07.2022 року. Цим Законом було відновлено проведення перевірок з питань додержання законодавства про працю у період дії воєнного стану, тобто бізнес знову чекають перевірки Держпраці.

Види та підстави для проведення перевірок Держпраці у період дії воєнного стану

Насамперед, слід відзначити, що на час дії воєнного стану Законом № 2352-IX було відновлено лише позапланові перевірки з питань додержання законодавства про працю і лише з обмеженого переліку підстав, який визначено у новій ст. 16 Закону України № 2136-IX від 15.03.2022 року "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Підставою для візиту інспекторів Держпраці з перевіркою може стати заява працівника або профспілки щодо перевірки додержання роботодавцями приписів Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", законності припинення трудових договорів, а також виявлення неоформлених трудових відносин.

Інспектори можуть також завітати з перевіркою з таких підстав:

за заявою фізичної особи, в якій буде викладено факти порушення роботодавцем її трудових прав;

за дорученням Прем'єр-Міністра України, якщо виявиться, що факти порушення роботодавцями трудових прав працівників є масовими та систематичними. Таке доручення може стосуватися як конкретних суб'єктів господарювання, так і суб'єктів господарювання окремої галузі.

у разі настання аварії, смерті працівника внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю роботодавця;

за зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування;

у разі невиконання роботодавцем приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 01.05.2022 року.

Як будуть проходити перевірки?

Насамперед, слід відзначити, що перевірки з питань додержання законодавства про працю більше не проводяться відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 823 від 21.08.2019 року "Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю", адже рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 28.04.2021 року у справі № 640/17424/19, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14.09.2021 року, цю постанову Кабінету Міністрів України визнано протиправною та нечинною.

Натомість у ст. 16 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" було визначено, що позапланові перевірки з питань додержання законодавства про працю на період дії воєнного стану мають здійснюватися у порядку, визначеному Законом України № 877-V від 05.04.2007 року "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Якщо коротко, то позапланові перевірки згідно з приписами цього Закону мають проводитися у такому порядку.

По-перше, перед початком перевірки інспектор Держпраці повинен ознайомити роботодавця з підставою її проведення та надати копію відповідного посвідчення (направлення) на проведення перевірки, яке оформлюється на підставі відповідного наказу органу Держпраці, та підписується керівником органу Держпраці або його заступником і засвідчується печаткою, а також має пред'явити службове посвідчення, що засвідчує його особу.

Додатково інспектор має надати:

погодження від центрального апарату Держпраці, якщо перевірка проводиться за заявою фізичної особи щодо порушення роботодавцем її трудових прав. Необхідність отримання цього погодження у такому випадку і наявність підстав для недопуску інспектора Держпраці до проведення перевірки у разі його відсутності підтвердив Верховний Суд у постановах від 26.08.2021 року у справі № 824/471/18-а, від 31.01.2019 року у справі № 809/799/17.

погодження керівника (його заступника) Мінцифри, якщо перевірка відбувається в юридичної особи, яка має статус резидента Дія Сіті, відповідно до Закону України № 1667-IX від 15.07.2021 року "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

Відсутність зазначених вище документів та їх непред'явлення роботодавцеві перед перевіркою є законною підставою для недопуску інспектора до проведення перевірки.

Крім того, у випадку, якщо у роботодавця є журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю), інспектор Держпраці перед початком перевірки має внести до нього відповідний запис про перевірку.

По-друге, перевірки проводяться у робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку, за обов'язкової присутності керівника юридичної особи (фізичної особи-підприємця) або уповноваженої ним особи. При цьому, строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва (ФОП-ів або юридичних осіб, в яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України) - 2 робочих днів, і продовження цього строку не допускається.

По-третє, під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, які стали підставою для її проведення та були зазначені у посвідченні (направленні) на проведення перевірки. Простіше кажучи, якщо підставою для проведення перевірки стала заява працівника про те, що роботодавець призупинив дію трудового договору з ним за наявності у нього можливості забезпечувати працівника роботою, а в працівника виконувати цю роботу, то інспектор Держпраці має право перевірити виключно цей факт і виключно щодо цього працівника. Відповідно, у ході перевірки роботодавець зобов'язаний надавати на вимогу інспектора Держпраці документи та пояснення лише з питань, що входять до предмета перевірки.

Якщо в ході перевірки перевіряються інші факти, ніж ті, що зумовили її проведення, суб'єкт господарювання може вимагати припинення її проведення на підставі норм ст. 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", що підтвердив і Верховний Суд, зокрема, у постановах від 20.09.2021 року у справі № 2040/5544/18, від 17.03.2021 року у справі № 500/2878/18.

За результатами проведення перевірки інспектор Держпраці оформлює акт перевірки із зазначенням стану виконання роботодавцем вимог законодавства, а в разі невиконання - детального опису виявлених порушень з посиланням на відповідні норми законодавства. Якщо роботодавець не погоджується з актом, він може підписати акт, виклавши до нього свої зауваження, які будуть його невід'ємною частиною. Якщо у ході перевірки були виявлені певні порушення, на підставі акта перевірки інспектор впродовж 5 робочих днів з дня завершення перевірки також складає і вручає роботодавцю припис щодо усунення порушень, виявлених під час її здійснення, із зазначенням способів та строків усунення порушень. У разі незгоди з результатами перевірки саме припис, а не акт перевірки, може бути оскаржений у судовому порядку.

А що зі штрафами?

У контексті перевірок Держпраці для роботодавців завжди найбільш болючим питанням був ризик сплати штрафних санкцій, що передбачені у ст. 265 Кодексу законів про працю України, подекуди у досить суттєвих розмірах.

На щастя, законодавці вирішили з розумінням поставитися до того, що у зв'язку подіями, спричиненими вторгнення російської федерації в Україну, деякі роботодавці умисно чи неумисно могли допустити порушення трудового законодавства, і тому на період дії воєнного стану передбачили, що у разі виконання роботодавцем у повному обсязі та у встановлений строк припису про усунення порушень, виявлених під час здійснення перевірки, штрафи, передбачені ст. 265 Кодексу законів про працю України, до нього не застосовуватимуться. В іншому ж випадку штрафи будуть стягуватися у повному обсязі.

Як підготуватися до можливих перевірок?

Враховуючи те, що перевірки Держпраці були відновлені у першу чергу для контролю за додержанням роботодавцями норм Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", законністю припинення ними трудових договорів та для виявлення неоформлених трудових відносин, ми радимо роботодавцям у ході підготовки до можливих перевірок зосередити увагу, насамперед, на перевірці правильності оформлення кадрового діловодства з цих питань.

У випадку, якщо у цьому процесі у вас виникають сумніви у правильності прийнятих кадрових рішень, можна ознайомитися з роз'ясненнями Держпраці з найбільш поширених питань, розміщеними на веб-порталі: https://pratsia.in.ua/, або звернутися за консультацією до сервісу Держпраці "Інтерактивний інспектор", який продовжує роботу в умовах воєнного стану. Також ви можете скористатися започаткованою компанією EVERLEGAL програмою юридичної підтримки з трудових питань під час воєнного стану, яка містить відкритий довідник із трудових питань.

Крім того, ми радимо у ході підготовки провести інструктаж працівників щодо поведінки під час перевірки та завчасно залучити адвоката для надання правової допомоги під час перевірки, що дозволить мінімізувати ризики її негативного результату.
За матеріалами ЛІГА:ЗАКОН
Охрана труда, здоровья и экологии | Направления деятельности | главная