зробити стартовою додати в обране


Направления деятельности

Охрана труда, здоровья и экологии

31 Жовтня 2018
Стан системи безпеки та охорони праці у вугільній галузі України на контролі МОП.
Учора, 30 жовтня, в м. Києві в представництві Міжнародної організації праці відбулася нарада присвячена затвердженню остаточного проекту звіту з аналізу поточного стану системи безпеки та гігієни праці в гірничодобувній та вугільній промисловості України. В даній нараді взяли участь координатори проекту МОП, представники Міністерства соціальної політики, енергетики та вугільної промисловості , наукових організацій і установ, всеукраїнського об'єднання роботодавців « Федерації роботодавців ПЕК», а також представники ФПУ та галузевих профспілок України .

Профспілку працівників вугільної промисловості України на зазначеній нараді представляв радник голови Профспілки Юрій Білуха, який у своєму виступі наголосив на необхідності вжиття дієвих заходів Урядом України та відповідними відомчими структурами стосовно імплементації норм і положень відповідних Конвенцій МОП в українське законодавство та відповідні нормативно- правові акти. Зокрема, було наголошено на тому, що ратифікована Україною за безпосередньої ініціативи Укрвуглепрофспілки Конвенція МОП № 176, а також Конвенція № 81 до цього часу не мають практичного втілення у відповідні положення, що стосуються системи безпеки, охорони та гігієни праці в гірничодобувній та вугільній промисловості України. Зокрема, це стосується і розробленого Держпраці проекту Порядку здійснення гірничого нагляду, яким звужуються права технічних інспекторів праці Профспілки у протиріччі з вимогами Конвенції №81.

Виступаючи на даному заході , представник Укрвуглепрофспілки наголосив, що у вересні 2018 року стан безпеки праці на підприємствах вугільної галузі розглядався на V З’їзді Профспілки працівників вугільної промисловості, а у березні 2017 року - на Президії ФПУ (Заява Федерації профспілок України щодо стану безпеки праці в Україні схвалена Постановою від 16.03.2017 №П-7-28).
Юрій Білуха підкреслив , що в зазначених документах відзначається наступне:

- роботи з підвищеної небезпеки виконуються працівниками державних контролюючих органів перевірки без відповідної підготовки, та необхідних знань з питань безпеки праці (вимоги Кодексу законів про працю, Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів з охорони праці не поширюються на працівників які працюють за цивільно-правовими договорами, які регулює Цивільний кодекс України);

- незадовільний стан управління охороною праці в країні і на підприємствах при якому діюча система дозволяє роботодавцю ухилятися від розслідування нещасних випадків, які трапилися на виробництві, та приховувати їх (майже 70% від їх кількості).;

- реєструються та розслідуються переважно випадки з тяжкими та смертельними наслідками.

Набули масового характеру випадки звинувачення самих потерпілих у настанні нещасних випадків, намаганні різними шляхами не пов’язувати з виробництвом випадки травмування, коли під загрозою звільнення або пониження на роботі потерпілі дають неправдиві свідчення, що дає змогу переводити нещасні випадки, які сталися на виробництві, до розряду таких, що не пов’язані з виробництвом, або до таких, що сталися у невиробничій сфері. І тоді травмований працівник залишається без належної соціальної допомоги на лікування та відновлення свого здоров’я.

Разом з цим, понад 45% від загальної кількості смертельних випадків, тобто майже половина або кожен другий смертельний випадок не пов’язується з виробництвом. І тоді сім’ї і діти загиблих залишаються без годувальника та соціальної допомоги. У статистику травмування також не входить кількість жертв найбільш небезпечної шахтарської праці – роботи в нелегальних копальнях (копанках).

Однак і за таких умов, статистика смертельного травматизму за 2017 рік на державних підприємствах збільшилися майже на 50,0% , що свідчить про низький рівень здійснення запобіжних заходів та нехтування засобами безпеки, життям та здоров’ям робітників.

Особливо небезпечними є аварії, пов’язані з вибухами газу та пилу, підземними пожежами, обвалами гірничих порід і газодинамічними явищами, та аварії на шахтних підйомних машинах, що призводять до групових нещасних випадків.
Аварія на шахті «Степова» Львівщини стала приводом знову говорити про небезпечність вугледобувних підприємств в Україні. На більшості підприємств роками не проводили необхідні ремонти, а гірники досі працюють зі старим обладнанням та без належних засобів захисту. Майже на всіх державних вугледобувних підприємствах забезпеченість працівників спецодягом складає менше 50%, а на деяких шахтах спецодяг зовсім не видається більш ніж 2-3 роки. У зв’язку з проблемним фінансуванням державних вугільних підприємств в останні 2–3 роки, активізацією процесів їх банкрутства постійно накопичуються борги із заробітної плати, не виділяються кошти на підтримання виробничої безпеки, на засоби захисту працівників. Це стає причинами нових обвалів, загибелі людей та збільшення кількості профзахворювань.

Внаслідок високого рівня собівартості вугілля, викликаного зношенням основних фондів шахт, веденням робіт у складних гірничо-геологічних умовах, підприємства з видобутку вугілля не мають фінансової можливості виконувати увесь комплекс необхідних заходів із підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці за рахунок власних джерел. Викликає занепокоєння безвідповідальність керівників вугільних підприємств, незадовільне технічне озброєння і відсутність об’єктивного контролю за безпекою ведення підземних робіт та захистом працівників вимагає від Уряду та профільного міністерства прийняття дієвих рішень.

Тому, враховуючи вищевикладене, було запропоновано при остаточному опрацюванні зазначеного проекту звіту МОП врахувати пропозиції Профспілки працівників вугільної промисловості України щодо забезпечення належного дієвого державного та громадського контролю за станом справ з охорони праці на виробництві та здійснити необхідні заходи стосовно відповідного фінансування витрат на потреби колективного та індивідуального захисту працівників вугільної галузі.

Після остаточного опрацювання зазначеного проекту звіту та його розгляду Міжнародною організацією праці, він має бути направлений керівництву України для вжиття відповідних заходів щодо покращення стану безпеки, охорони та гігієни праці у гірничодобувній та вугільній галузі України.
Охрана труда, здоровья и экологии | Направления деятельности | главная