зробити стартовою додати в обране


Направления деятельности

Охрана труда, здоровья и экологии

23 Липня 2018
ГІРНИКІВ ОЧІКУЄ НОВИЙ ПОРЯДОК ДЕРЖНАГЛЯДУ ВІД ОРГАНІВ ДЕРЖПРАЦІ
Держпраці на офіційному сайті оприлюднила проект постанови КМУ "Про затвердження Порядку здійснення державного гірничого нагляду"

Держраці вирішила оновити Порядку здійснення державного гірничого нагляду у зв'язку із втратою актуальності чинного Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду, затвердженого постановою КМУ від 21.02.1995 р. № 134.

Метою прийняття документу є регламентація здійснення державного гірничого нагляду та актуалізація переліку питань, які включено до заходів державного гірничого нагляду. Проект постанови оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держпраці: www.dsp.gov.ua (розділ "Діяльність" підрозділ "Регуляторна діяльність").

Планові перевірки проводитимуться відповідно до річних планів проведення перевірок суб'єктів господарювання, які затверджуються територіальними органами Держпраці та оприлюднюються на їх офіційних сайтах не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

Планами проведення перевірок суб'єктів господарювання зазначатимуться конкретні календарні дати початку кожної перевірки суб'єкта господарювання та строки її здійснення.

Позапланові перевірки суб'єкта господарювання проводитимуться на підставі наказу Держпраці, який має містити найменування суб'єкта господарювання, що перевіряється, його виробничого об'єкта (за необхідності), строк та предмет перевірки.

Підставами для позапланової перевірки виступатимуть:

подання суб'єктом господарювання письмової заяви до Держпраці про здійснення заходу державного нагляду за його бажанням;

перевірка виконання суб'єктом господарювання припису щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатом проведення перевірки;

звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). (Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням Міністерства соціальної політики України);

ненадання суб'єктом господарювання у строк до початку планового періоду матеріалів для розгляду та погодження щорічного плану розвитку гірничих робіт відповідного об'єкта надрокористування;

доручення Прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання у зв'язку з виявленими системними порушеннями Закону України „Про охорону праці”, гірничого законодавства та законодавства про надра, у зв'язку з цим, настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

По матеріалам ЛІГА : ЗАКОН
Охрана труда, здоровья и экологии | Направления деятельности | главная