зробити стартовою додати в обране


Направления деятельности

Консультации, письма, разъяснения

30 Квітня 2020
ЗВІТИ І ВИБОРИ. РОЗ’ЯСНЕННЯ ФПУЩОДО ЗБОРУ ДАНИХ І ФОРМУВАННЯ СПИСКІВ ДЕЛЕГАТІВ КОНФЕРЕНЦІЙ ЧИ З’ЇЗДУ
Федерація профспілок України надає роз’яснення стосовно збору даних і формування списків делегатів конференцій чи з’їзду.

Чи потрібно складати список делегатів з внесенням даних про їхній номер облікової картки платника податку, серії та номера паспорту, місця проживання тощо чи достатньо буде вказати лише їхнє ім’я, місце роботи, посаду, номер телефону?
Пов’язано це з неоднозначними вимогами державних реєстраторів при внесенні змін до відомостей про профспілку, її організації та профоб’єднання через зміну керівника, складу виборного органу, змін до статуту чи юридичної адреси тощо.

Який список будуть вимагати державні реєстратори? Це питання хвилює багатьох.
На нашу думку, тут слід врахувати вимоги Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі-Закон) у чинній редакції.

Відповідно до частини четвертої статті 17 цього Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у державному реєстрі, у т.ч. до установчих документів юридичної особи, профспілками подаються такі документи:
заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;

відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;
установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

При цьому, в черговий раз наголошуємо, що вимоги пункту 3 частини четвертої статті 17 Закону щодо подання громадськими об’єднаннями та політичними партіями реєстрів осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління цих юридичних осіб, у разі внесення змін до відомостей про них до профспілок, їх організацій та об’єднань не застосовуються, оскільки за термінологією Закону (пункт 3 частини першої статті 1) профспілки, їх організації та об’єднання віднесено до громадських формувань, а не до громадських об’єднань.

Тому, у разі прийняття профспілками, їх організаціями та об’єднаннями рішення про внесення змін до їх статутів (положень) або обрання нового складу виборних органів чи керівників цих органів не мають подавати жодних реєстрів осіб та списків делегатів з’їздів, конференцій, профспілкових зборів.

Таким чином, у разі внесення змін до відомостей про профспілки, їх організації та об’єднання державному реєстратору подаються:

оригінал протоколу з’їзду, конференції, загальних зборів, справжність підписів на якому засвідчується нотаріально на спеціальних бланках;
статут (положення) у новій редакції (у разі внесення змін до них);
відомості про керівні органи із зазначенням номера облікової картки платника податку, посади, контактних даних (у разі переобрання складу виборних органів або їх керівників).

Слід зазначити, що Закон вимагає подання державному реєстратору списку (без номера картки платника податку та паспортних даних) учасників з’їзду, конференцій, установчих або загальних зборів членів профспілки лише у тому випадку, створення юридичної особи (у т.ч. у результаті виділу, злиття, перетворення, поділу). Це встановлено пунктом 15 частиною першою статті 17 Закону. При цьому слід звернути увагу державного реєстратора на неправомочність їхньої помилкової вимоги про подання реєстру осіб (з означенням номера платника податку), що брали участь у з’їзді, конференції, зборах у разі створення профспілки, їх організацій або об’єднання.

Що стосується складання списків делегатів профспілкових конференцій чи з’їздів, то вони можуть бути спрощеними для реєстрації перед початком цих зібрань чи при здійсненні таємного голосування.

Більш повну інформацію щодо особливостей подання документів для внесення даних до Відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, подано у додатку 2 Постанови Президії ФПУ від 25.03.2020 № П-24-4г «Про хід звітно- виборної кампанії у членських організаціях ФПУ».

По матеріалам ФПУ.
Консультации, письма, разъяснения | Направления деятельности | главная