Профспілка працівників вугільної промисловості України

Версія для друку

24 Лютого 2023

Роз'яснення Мінекономіки щодо деяких норм законодавства

Міністерство економіки України надало роз’яснення щодо деяких норм законодавства в частині організації трудових відносин.

Відповідно до статті 15 Закону України від 19.07.2022 № 2136-IX “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стануˮ відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, здійснюється за рахунок коштів держави-агресора, а також коштів, отриманих з/від відповідних фондів на відновлення України, у тому числі міжнародних, міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги, інших джерел, передбачених законодавством.

Порядок визначення і відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Мінекономіки розроблено Порядок відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України (далі – Порядок), який листом Мінекономіки від 28.12.2022 № 4706-02/81684-01 повторно внесено на розгляд Уряду.

Проектом Порядку пропонується, зокрема, передбачити до відшкодування працівникам суми втрачені внаслідок перебування працівника в простої.

Відшкодування пропонується здійснювати за рахунок коштів держави агресора, а також коштів, отриманих з/від відповідних фондів на відновлення України, в тому числі міжнародних, міжнародної технічної та/або поворотної або безповоротної фінансової допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

Щодо збитків, завданих суб’єкту господарювання, проектом Порядку пропонується компенсувати кошти втрачені внаслідок виплати збереженої середньої заробітної плати працівникам призваним на військову службу, внаслідок оплати простою та кошти сплачені первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

Методологія оцінки економічних втрат підприємств (крім підприємств оборонно-промислового комплексу), у тому числі господарських товариств, що включатиме втрати підприємств усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна, втрати фінансових активів, а також упущену вигоду від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності, розроблена на виконання Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 326 (зі змінами) (далі – Порядок № 326).

На виконання підпунктів 18 та 19 пункту 2 Порядку № 326 розроблено спільний наказ Міністерства економіки України та Фонду державного майна України від 18.10.2022 № 3904/1223 “Про затвердження Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності”, зареєстрований в Мін’юсті 02.12.2022 за № 1522/38858 та опублікований 16.12.2022 в Офіційному віснику № 97.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами та мають інформаційно-рекомендаційний характер

© 2008–2024 Профспілка працівників вугільної промисловості України

Адреса Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України:

01042, г. Київ, бульвар Дружби Народів, 5, к. 526;
тел. (044) 528-90-29;
E-mail приймальні: prupukuiv@ukr.net