Профспілка працівників вугільної промисловості України

Версія для друку

31 Травня 2021

Стан виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі на 1 травня 2021року

За 4 місяці 2021 року на державних підприємствах вугільної галузі допущено 106 випадків (2020 рік - 86 випадків) загального виробничого травматизму, що на 20 випадків (23,3 %) більше, ніж за відповідний період 2020 року.

За звітний період не допущено випадків виробничого травматизму із смертельними наслідками так як і у 2020 році.

Коефіцієнт частоти загального виробничого травматизму на 1000 працюючих склав 3,0 проти 2,4 у 2020 році (+ 0,6).

Коефіцієнт частоти смертельного виробничого травматизму на 1 млн. тон видобутого вугілля склав 0,0 так як і у 2020 році.

Впродовж квітня 2021 року на державних підприємствах вугільної галузі допущено 33 випадки (у квітні 2020 року 19 випадків) загального виробничого травматизму, що на 14 випадків (+73,7%) більше, ніж у
квітні 2020 року.

За звітний період не допущено випадків виробничого травматизму із смертельними наслідками.

Коефіцієнт частоти загального виробничого травматизму на 1000 працюючих за квітень склав 0,9 проти 0,5 2020 році (+ 0,4).

Коефіцієнт частоти смертельного виробничого травматизму на 1 млн. тон видобутого вугілля склав 0,0 так як і у 2020 році.

По матеріалах Міненерго України.

© 2008–2023 Профспілка працівників вугільної промисловості України

Адреса Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України:

01042, г. Київ, бульвар Дружби Народів, 5, к. 526;
тел. (044) 528-90-29;
E-mail приймальні: prupukuiv@ukr.net