Профспілка працівників вугільної промисловості України

Версія для друку

13 Жовтня 2020

Про обмеження з експлуатації вантажних вагонів

Як нам стало відомо, низка вагонобудівних підприємств виступила з ініціативою щодо скорочення в Україні вагонного парку шляхом заборони продовження терміну використання вагонів з строком експлуатації, що перевищує нормативний.

Відповідний проект Наказу «Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті» було оприлюднено Міністерством інфраструктури України 8 жовтня 2020 року.

Детально проаналізувавши наведені дані в даному проекті Наказу Профспілка працівників вугільної промисловості України не підтримує введення запропонованих обмежень.

З приводу порушено питання Профспілка направила звернення до Прем'єр- міністра України.

У зверненні зазначається наступне.

Згідно з проектом Наказу обмеження пропонується застосувати, в тому числі, і до напіввагонів - найбільш масового виду парку, в якому перевозиться практично 100% вугільної продукції. Зокрема, пропонується введення заборони продовження терміну служби напіввагонів старше 33 років з поступовим зменшенням граничного терміну служби з 33 років до 22 в період 2021-2029 років, окрім вагонів, для яких термін на даний момент вже продовжено.

Зниження обсягів перевезень залізницею через нестачу парку призведе не лише до зростання цін на вагони, а й стимулюватиме зростання державно регульованих тарифів АТ «Укрзалізниця» для покриття її витрат, що також підвищить і собівартість вугільної продукції.

Обмеження, що пропонуються в проекті Наказу, становлять загрозу для стабільної роботи енергосистеми. Для безперебійної роботи вугільних підприємств з урахуванням збагачення необхідно забезпечувати стабільне відвантаження 26-30 млн тонн вугілля, а при скороченні кількості вагонів на 10-12% його перевезення буде під ризиком. Зокрема, за оцінками експертів, обмеження призведуть до зменшення кількості напіввагонів на 8-10 тис одиниць або 14% наявного робочого парку, а також ще на 18 тисяч (30% парку) в період 2022-2025 років.

Дефіцит вагонів та необхідність фінансування будівництва нових вагонів призведуть до підвищення вартості транспортних послуг.

Розрахункове додаткове тарифне навантаження на галузь, що критично погіршить фінансову стійкість всіх без винятку підприємств паливно-енергетичного сектору.

Окремою проблемою є тенденція до збільшення обсягів списання вагонів, а отже і витрат на їх заміщення. Так, проектом Наказу передбачається щорічно в період з 2021 по 2029 роки знижувати граничний термін придатності вагонів з 33 до 22 років. В умовах щорічного скорочення попиту на вугільну продукцію та доходів вуглевидобувних підприємств інвестування в непрофільну діяльність з закупки вагонів, за оцінками експертів, є проблематичним. Більшість підприємств галузі не зможуть дозволити собі такі витрати, що змусить їх зупинити свою діяльність.

Отже, Профспілка не підтримує введення запропонованих в проекті Наказу обмежень та вважає за доцільне провести оновлення, але не прискорено, а шляхом поступового вибуття вагонів незадовільного технічного стану.

У зв’язку з цим, в умовах складної економічної ситуації в країні та безпрецедентної кризи в паливно-енергетичному секторі Профспілка працівників вугільної промисловості України звертається з проханням до Глави Уряду надати доручення:

Міністерству інфраструктури України - доопрацювати проект Наказу «Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті»;

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державній регуляторній службі України - проаналізувати ситуацію та віднайти альтернативні шляхи фінансування оновлення парку напіввагонів старше 33 років.

© 2008–2022 Профспілка працівників вугільної промисловості України

Адреса Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України:

01042, г. Київ, бульвар Дружби Народів, 5, к. 526;
тел. (044) 528-90-29;
E-mail приймальні: prupukuiv@ukr.net